Fantastiskt uppskattad föreläsning för våra medarbetare

Nackas kommunala skolor var en av de lyckligt lottade att få lyssna till Michael Fullan vid hans senaste Sverigebesök. Michael Fullan är en av världens, just nu, hetaste namn när det gäller pedagogik och skolutveckling.

Fantastiskt uppskattad föreläsning för våra medarbetare 1
Michael Fullan föreläser för Nackalärare i fullsatt salong 19 maj i Sickla SF-biograf, Nacka

Michael Fullans föreläsningar riktar sig främst till skolledare och lärare och har till syfte att förändra den framtida undervisningen och utbildningen. Han pratar om olika åtgärder för en professionell undervisning, kontinuerligt lärande, återkoppling från kollegor, respekt för fakta och ett stort engagemang i alla led (lärare, rektor och huvudmän).

Michael Fullan fokuserar på “Deep-learning”, en världsomfattande pedagogisk inriktning som med forskning som stöd visar på effekterna av de sex kompetenserna för djupinlärning: samarbete, kreativitet, kritiskt tänkande, medborgarskap, karaktär och kommunikation.

Michael Fullan är Professor Emeritus vid University of Toronto, Kanada.

Michael Fullan är idag mycket aktiv internationellt och en väldigt uppskattad föreläsare. Han är flitig författare och producerar kontinuerligt intressant litteratur inom utbildningsområdet. Här finns ett urval av hans böcker