IT-Pedagogen.se https://it-pedagogen.se Störst på it-nyheter inom Skola och utbildning Fri, 18 Sep 2020 06:18:16 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://i1.wp.com/it-pedagogen.se/wp-content/uploads/2017/03/cropped-pedagogen_logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1 IT-Pedagogen.se https://it-pedagogen.se 32 32 89349126 Tvåsiffrig ökning av cyberattacker mot skolor https://it-pedagogen.se/tvasiffrig-okning-av-cyberattacker-mot-skolor/ Fri, 18 Sep 2020 06:18:16 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38404 IT-säkerhetsföretaget Check Point har sett en stor ökning av cyberattacker mot utbildnings- och forskningsinstitutioner, vilket framkommit i en studie genomförd i USA, Europa och Asien.

Tvåsiffrig ökning av cyberattacker mot skolor 2I Europa ökade antalet cyberattacker kraftigt, främst i form av försök till informationsintrång. Det genomsnittliga antalet attacker per vecka och organisation inom den europeiska utbildningssektorn ökade med 24 procent, från 638 till 793, mellan juli och augusti, jämfört med de två föregående månaderna. Den generella ökningen av antalet attacker för alla sektorer i Europa är bara 9 procent under samma tidsperiod.

– Pandemin har inte bara krävt distansarbete utan också distansundervisning, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point. Siffrorna är häpnadsväckande och en farlig trend är tydlig: hackare tittar på studenter som återvänder till virtuella lektioner som enkla mål.

– Dessa attacker kan innehålla skadligt nätfiske, så kallade “Zoombombs” och till och med ransomware. Människor är ofta den svagaste länken när det gäller cybersäkerhet. Jag uppmanar elever, föräldrar och institutioner att vara extra försiktiga de närmaste månaderna, eftersom attackerna och metoderna bara ser ut att bli värre. Distansundervisningen stannar kvar, och likaså hackarna.

Amerikanska skolor uppvisar den största ökningen i regionerna som Check Points forskare har undersökt. Mellan juli och augusti 2020 ökade det genomsnittliga antalet attacker per vecka och organisation i USA:s utbildningssektor med 30 procent, från 468 cyberattacker till 608, jämfört med de två föregående månaderna. Cyberattacker mot alla andra sektorer ökade med endast 6,5 procent. Den vanligaste attackmetoden mot USA:s utbildningssektor är överbelastningsattacker.

Skolor i Asien såg främst att flera typer av sårbarheter utnyttjades och att det genomsnittliga antalet attacker per vecka och organisation ökade med 21 procent, från 1322 till 1598, mellan juli och augusti, jämfört med de två föregående månaderna. Den generella ökningen av antalet attacker för alla sektorer i Asien är bara 3,5 procent.

]]>
38404
Sensus studieförbund lanserar uppdaterad digital verktygslåda https://it-pedagogen.se/sensus-studieforbund-lanserar-uppdaterad-digital-verktygslada/ Fri, 18 Sep 2020 06:14:55 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38400 Idag släpps Sensus studieförbunds uppdaterade digitala verktygslåda.

Sensus studieförbund lanserar uppdaterad digital verktygslåda 4I den nya versionen presenteras konkreta saker som Sensus kan stötta med i när verksamheter ställer om till digital verksamhet, vid sidan av de dussintals artiklar med checklistor, råd och metoder för omställningen.

Satsningen är ett led i att underlätta för folkbildning att fortsätta på nätet.

När coronakrisen slog till i våras lanserade Sensus sajten ”Sensus digitala verktygslåda”. Webbplatsen erbjöd stöd till alla som på kort tid behövde ställa om sin verksamhet till distans.

Den digitala verktygslådan erbjuder tips och råd om olika plattformar för digitala möten och videosamtal, men också lösningar för körer som vill öva på distans, styrelser som vill hålla årsstämmor digitalt och musikband som vill live-streama sina evenemang. Antalet tips och råd fylls kontinuerligt på och idag har sajten ett par tusen sidvisningar i veckan.

– Lanseringen av Sensus digitala verktygslåda har lett till många kontakter med både nya och gamla samarbeten. Av de frågor vi får upplever vi att många tycker att det är svårt att hitta rätt i det stora utbudet av digitala lösningar som finns. Förutom de tips och råd som redan finns på sajten efterfrågar man hjälp med konkreta lösningar i sitt digitaliseringsarbete, säger Siavash Vatanijalal, kommunikatör på Sensus som varit med och tagit fram sajten.

I den nylanserade versionen av sajten presenteras konkreta stödåtgärder till föreningar och grupper som har samarbeten med Sensus. Som exempel kan nämnas att få egna konton till digitala mötesrum via Zoom, tillgång till Sensus digitala lärplattform och möjlighet till förenklad hantering av cirkellistor med Sensus e-tjänst.

Sajten som helhet med dess artiklar och guider är fortsatt öppen för alla

– Genom att ha Sensus digitala verktygslåda helt öppen och tillgänglig för alla vill vi i Sensus göra det lätt att för så många som möjligt att fortsätta mötas för samtal och lärande trots att det just nu är svårt att mötas fysiskt, avslutar Siavash Vatanijalal.

]]>
38400
Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare https://it-pedagogen.se/satsningar-for-hojda-kunskapsresultat-och-fler-behoriga-larare/ Thu, 17 Sep 2020 10:00:31 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38321 För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande.
Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare 5
Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför bland annat att det statliga stödet till skolväsendet förstärks med 1 miljard kronor nästa år och att satsningar på fler vägar till läraryrket utökas. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

De senaste åren har stora satsningar gjorts på skolan och kunskapsresultaten har vänt uppåt. För att resultaten ska fortsätta förbättras och skolan ska kunna möta de tuffa utmaningar som utbrottet av det nya coronaviruset medfört föreslår regeringen en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021. Satsningen uppgår till hela 1 miljard kronor och medlen ska bland annat gå till att kommunerna kan erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots det svåra läge vi befinner oss i.

Även behovet av lovskola och läxhjälp har ökat under pandemin. För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen föreslås att statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor. För 2022 och 2023 tillförs 100 miljoner kronor.

För att säkra tillgången på relevant kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer ska nationella professionsprogram för lärare och rektorer inrättas. Sedan tidigare har 20 miljoner kronor avsatts 2021 och 30 miljoner kronor från och med 2022 för planering och förarbeten. Nu tillförs ytterligare 42 miljoner kronor 2021, 102 miljoner kronor 2022 samt 181 miljoner kronor 2023 så att insatserna i professionsprogrammen kan genomföras.

Fler vägar till läraryrket

Alla elever ska möta kompetenta och kunniga lärare, oavsett var i landet man bor. Därför är en avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten i den svenska skolan att det finns behöriga och skickliga lärare i hela landet. Det finns många personer som vill vidareutbilda sig till lärare och deras kompetens behöver tas till vara. Sverige har fortsatt en stor brist på ämneslärare och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill bli ämneslärare. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad som uppgår till 47 miljoner kronor under 2021.

För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig genom KPU föreslås också universitet och högskolor få 13,5 miljoner kronor under 2021 för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet.

För att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan föreslås en fortsatt satsning med 7 miljoner kronor 2021 på den särskilda satsningen på en KPU för personer med examen på forskarnivå.

Regeringen ökar också satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) och föreslår att 22 miljoner tillförs under 2021–2024. Syftet med VAL är att personer som arbetar i skolan eller förskolan, men som saknar behörighet och legitimation kan studera för att få behörighet på kortare tid.

Det råder även stor brist på yrkeslärare. Yrkeslärarutbildningen byggs därför ut permanent med cirka 17 miljoner kronor 2021 för att ta tillvara personer med relevanta yrkeskunskaper såsom kockar, frisörer, elektriker och målare som i spåren av pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Fler möjligheter till utbildning

Utbildning har aldrig varit viktigare än nu. Regeringen föreslår att 8 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022 för att stödja SKR:s arbete med projektet Uppdrag fullföljd utbildning som syftat till att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

För att möjliggöra för fler att studera ett så kallat basår och på så sätt bli behöriga att söka bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar föreslår regeringen en satsning på cirka 420 miljoner kronor under 2021. Pengarna motsvarar ytterligare cirka 4 000 helårsstudenter under 2021. Regeringen föreslår även en förlängning av denna satsning till 2022.

För att fler ska kunna ställa om eller vidareutbilda sig föreslår regeringen även att 259 miljoner kronor fördelas till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. De beräknas motsvara cirka 3 000 helårsstudenter under 2021.

Andra satsningar

Alla skolor ska vara bra skolor. För att förstärka Skolinspektionens närvaro i skolsystemet och kapaciteten i inspektionsverksamheten föreslår regeringen att Skolinspektionen tillförs 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.

För att förbättra Skolverkets möjligheter att samla in och tillhandahålla skolinformation föreslår regeringen att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 10 miljoner kronor 2021, och beräknar 10 miljoner kronor årligen även 2022 och 2023.

]]>
38321
Lärarförbundet: Regeringens skolsatsningar når inte ens halvvägs https://it-pedagogen.se/lararforbundet-regeringens-skolsatsningar-nar-inte-ens-halvvags/ Thu, 17 Sep 2020 08:18:11 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38318 Liberalerna har idag presenterat Januaripartiernas budgetsatsningar för skola och forskning de kommande åren.
Lärarförbundet: Regeringens skolsatsningar når inte ens halvvägs 6
Johanna Jaara Åstrand

1 miljard satsas på att åtgärda de effekter som coronapandemin har inneburit för skolan. Det är en viktig start men långt ifrån tillräckligt, anser Lärarförbundet.

Utbildningssektorn skulle behöva mellan 15 och 20 miljarder det kommande året för att hantera utbildningsbehovet och häva besparingarna i verksamheten.

– Januaripartiernas satsningar når inte ens halvvägs, det duger inte, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet.

Skolan var redan innan pandemin underfinansierad och nu pågår nedskärningar för fullt runt om i kommunerna. Lärarförbundet ser att behovet av satsningar på skolan är långt större än vad regeringen presenterat i dag.

– Jag är mycket bekymrad över läget. Vi behöver långsiktiga lösningar. Lärares arbetsbelastning är alldeles för hög, lärarbristen gigantisk och elever riskerar att inte få den start i livet som de förtjänar. Det gäller särskilt elever i socioekonomiskt svaga områden. Sverige kan bättre än så, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vägen till ökade kunskapsmål går genom fler lärare med rätt förutsättningar – inte genom otillräckliga engångssatsningar.

– Det är bra med de satsningar som görs på fler lärare men vi kommer att fortsätta flåsa politikerna i nacken tills dess att lärarbristen är löst och lärarna har de resurser som krävs, säger Johanna Jaara Åstrand.

]]>
38318
Ny webbplats underlättar simundervisning https://it-pedagogen.se/ny-webbplats-underlattar-simundervisning/ Thu, 17 Sep 2020 08:14:10 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38315 Svensk Simidrott har i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, utvecklat en webbutbildning för simundervisning på distans.

Ny webbplats underlättar simundervisning 8– I samband med covid-19 har GIH:s simundervisning utvecklats så att den delvis kan bedrivas på distans. Denna nya webbplats gör det enklare för mig som lärare att på ett pedagogiskt sätt förmedla relevant kunskap inom simningens olika delar, säger Jonas Jones, adjunkt vid GIH.

Den nya webbplatsen är ett verktyg där idrottslärare kan planera och genomföra sin undervisning i simning. Här finns korta filmer och information kring simningens ABC, livräddning och säkerhet, simteknik, simningens mekanik samt en övningsbank.
– Simundervisning är särskilt viktigt för blivande lärare i idrott och hälsa. Att lära sig simma är en livförsäkring, säger Per Nilsson, rektor vid GIH Stockholm.

– Jag har lång erfarenhet av att arbeta med Svensk Simidrotts pedagogik, så jag är glad att vi nu har ett kompletterande verktyg för våra studenter på GIH. Detta verktyg bygger på en väl fungerande pedagogik gällande simundervisning. Filmerna är ett bra hjälpmedel för studenterna att kunna tillgodogöra sig kunskap kring hur de bygger upp grunderna i de olika simsätten, likväl som praktiska övningar i vattnet, säger Anne Forsell, idrottslärare i simning vid GIH och ledamot i Svenska Simförbundets styrelse.

Samarbetet mellan Svensk Simidrott och GIH har lett till att det har tagits fram ett skräddarsytt digitalt undervisningsmaterial för GIH:s studenter. Denna webbutbildning är tillgänglig från höstterminen 2020 för de studenter som ska bli idrottslärare. Det handlar både om ämneslärare i idrott och de som läser upp sin lärarbehörighet i idrott via Lärarlyftet.

– Då vissa moment i GIH:s utbildning för närvarande sker på distans så är det ett ypperligt tillfälle att använda detta material. Webbplatsen visar på ett pedagogiskt sätt de grunder och den säkerhet som studenterna behöver ta till sig. Här kan både jag som lärare och studenterna tillgodogöra sig kunskap kring hur man bygger upp grunder i simning och hur man lär sig de olika simsätten, säger Jonas Jones, adjunkt vid GIH och en av de som har samverkat med Svensk Simidrott kring materialet.

 

]]>
38315
Här finns jobben efter högskolan https://it-pedagogen.se/har-finns-jobben-efter-hogskolan/ Thu, 17 Sep 2020 06:55:38 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38309 En högskoleutbildning innebär fortsatt mycket goda jobbchanser.

Här finns jobben efter högskolan 10Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogik.

Den 15 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på universitet och högskolor. Den som väljer att studera vidare efter gymnasiet har mycket goda möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning.

– Nu är en väldigt bra tid att börja studera, har man funderat i de banorna tidigare är det bra att verkställa de planerna. Med en avslutad högskoleutbildning har man i de allra flesta fall lätt att få jobb, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Under de kommande fem åren väntas efterfrågan bli särskilt stor inom hälso- och sjukvård och inom utbildningssektorn. Där är det brist på arbetskraft redan idag.

Coronapandemin skyndar på den pågående strukturomvandlingen och digitaliseringen på den svenska arbetsmarknaden. Allt fler av framtidens jobb kräver digital kompetens och en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg. Samtidigt minskar efterfrågan på kompetenser som behövs för att genomföra mer manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

– Det är viktigt att skapa sig en bra bild över vad som väntar efter avslutad utbildning. En utbildning som leder till ett tydligt yrke gör det oftast lättare att få jobb, säger Fredrik Mörtberg.

Yrken på högskolenivå med störst chans till jobb i år och på fem års sikt

 • Barnmorska
 • Civilingenjörsyrken
 • Förskollärare
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Läkare
 • Läraryrken
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Specialistsjuksköterskor
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Systemanalytiker och it-arkitekter

Yrken på högskolenivå med hårdast konkurrens om jobben på fem års sikt

 • Banktjänsteman
 • Fastighetsmäklare
 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare
 • Fotografer
 • Grafiska formgivare
 • Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
 • Journalister
 • Musiker, sångare och kompositörer
]]>
38309
Gängen lyckas där sam­hället sviker https://it-pedagogen.se/gangen-lyckas-dar-samhallet-sviker/ Thu, 17 Sep 2020 06:51:40 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38305 Under senare tid har den eskalerande gäng­krimi­nali­teten uppmärksammats stort i media.

Gängen lyckas där sam­hället sviker 12I många fall är barn både förövare och brottsoffer. En djupt tragisk utveckling, inte minst för ett land med både resurser och förutsättningar att stävja den. Idag äger en särskild debatt rum i riksdagen på temat, och mot den bakgrunden vill UNICEF Sverige ge några konkreta förslag.

Det är hög tid att konkreta och riktade insatser sätts in för att vända den utveckling vi ser. Alla barn som växer upp i Sverige ska kunna ha en tro på fram­tiden, till­gång till utbild­ning av god kvalitet, en menings­full fritid och förut­sätt­ningar att vara del­aktiga och bli lyss­nade på.

För de barn som hamnat i ett krimi­nellt bete­ende måste det finnas tydliga alter­nativ och stöd för att bryta en krimi­nell livs­stil. Det krävs både före­byggande åtgärder och insatser här och nu.

Skolan är den viktigaste skydds­faktorn för ett barn

Vi kan inte accep­tera att en hög andel barn i våra utsatta områden inte klarar gymnasie­behörighet. Stöd­insatser från tidiga år är nödvändigt för att bryta utveck­lingen. Vi välkomnar de budget­sats­ningar på barn och unga som med­delats i och med höst­bud­geten, särskilt de förslag som handlar om att stärka utbil­dning för barn i utsatta situa­tioner. Det är dags att vi tar ett brett grepp för att ge alla barn en utbil­dning av god kvalitet.

Att många barn inte klarar sin skol­gång är inte ett ansvar som i första hand kan läggas på det enskilda barnet. Det är ett samhällsansvar som måste tas, för att för­hindra att fler barn hamnar i krimi­nali­tet och utan­för­skap.

Utöver att vara en tragedi för de berörda barnen, vet vi att utan­för­skapet också är den perfekta rekry­terings­basen för gängen.

Socialtjänstens befogen­heter innebär ett glapp

En annan mycket viktig fråga är social­tjänstens befogen­heter gällande de barn som dragits in i krimi­nali­tet. Med nuvarande lag­stift­ning bygger social­tjänstens insatser i hög utsträck­ning på fri­vil­lig­het, vilket i sig är bra. Men det finns till­fällen när glappet mellan fri­vil­lig­het och tvång blir allt­för stort.

När barn eller deras vårdnads­havare säger nej till insatser från social­tjänsten, kan följden bli att barnet ris­kerar att dras djupare in i krimi­nali­tet – utan att sam­hället har befog­en­het att ingripa.

Det är först när situa­tionen blir så all­varlig att den unge måste tvångs­om­händer­tas som sam­hället kan ingripa och då kan det vara för sent. Det är djupt olyck­ligt för den enskilde såväl som för sam­hället i stort.

Vad säger barnkonventionen?

I debatten om barn som begår brott och som befinner sig i gäng­krimi­nali­tet har fråge­tecken lyfts kring vad barn­konven­tionen egentligen säger om barn som är förövare. Om barn­konven­tionen som lag kan utgöra ett hinder för polisen i deras arbete att utreda brott, eller inne­bära svårig­heter i situa­tioner där barn blir frihets­berövade. Här behövs ett förtyd­ligande:

Enligt barn­­kon­­ven­tionen har barn rätt att skyddas från utan­för­skap och krimi­nali­tet. Kon­ven­tionen uttrycker också tydligt att barn har sär­skilda rättig­heter och inte ska behand­las som vuxna. Det gäller även barn som begår brott, och i en even­tuell efter­följande rätts­process.

Däremot säger inte barn­kon­ven­tionen att barn ska kunna begå brott utan att mötas av på­följder. Den utgör heller inget hinder för att för­höra barn eller på annat sätt hindra polisen från att utreda brott. Snarare tvärtom.

Barnkonventionen bör i dessa fall användas som väg­ledning och stöd i hur man ska hantera ärenden med barn på ett barn­an­passat sätt och utifrån all­männa rätts­säker­hets­prin­ciper.

Barnrättsperspektivet måste stå i fokus

För att stävja gäng­krimi­nali­teten anser vi att alla insatser och åt­gärder som riktas mot barn ska ta avstamp i ett barn­rätts­per­spek­tiv och att barn ska göras del­aktiga i beslut som rör dem. Föl­jande insatser är exempel på detta:

 • Socialtjänst, skola, förskola, barn­hälso­vård, rätts­vårdande myndig­heter och civil­samhälle måste ges till­räckliga resurser och faktiska möjlig­heter att samverka för att kunna arbeta effektivt med före­byggande åtgärder och aktivt stöd till de barn som lämnar kriminali­teten.
 • Inför ett “mellantvång” i svensk lagstiftning, för att minska glappet mellan frivillig­het och tvång inom social­tjänstens arbete. Skydds­åtgärder för barn måste kunna sättas in även om föräldrar säger nej.
 • Inför tidiga insatser i skolan såsom läxhjälp på skoltid, redan från förskoleklass.
]]>
38305
Från bränt barn till eldsjäl https://it-pedagogen.se/fran-brant-barn-till-eldsjal/ Wed, 16 Sep 2020 10:00:19 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38212 Pelle Lundström har i sitt händelserika liv varit både det brända barnet och eldsjälen.

Från bränt barn till eldsjäl 14Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter har han i vuxen ålder arbetat med ungdomar och gett dem den hjälp han själv aldrig fick. Ett arbete som han både blivit prisad och omskriven för. Han föreläser också om sina erfarenheter och lärdomar, och utifrån de ungas perspektiv bidrar han med viktig kunskap för personer som arbetar med barn och ungdomar.

I oktober ges hans självbiografi Från bränt barn till eldsjäl ut. En biografi som med humor och allvar tar läsaren med på hans resa mot kriminalitet och vägen ut från den, till ett liv som ägnas åt att arbeta för och med ungdomar.

Om Pelles arbete går det att lyssna på och läsa om på länkarna nedan.

]]>
38212
Samspel och utveckling när Villanskolan med idrottshall byggs https://it-pedagogen.se/samspel-och-utveckling-nar-villanskolan-med-idrottshall-byggs/ Wed, 16 Sep 2020 08:30:30 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38206 Den nya 11 000 kvadratmeter stora Villanskolan med idrottshall uppförs med spännande arkitektur anpassad för dagens pedagogik och byggs enligt Miljöbyggnad guld.
Samspel och utveckling när Villanskolan med idrottshall byggs 15
Den nya Villanskolan med idrottshall i Ängelholm byggs enligt Miljöbyggnad guld och ska ge plats åt 635 elever. Bild: NCC / White Arkitekter

Det ställer krav både på materialval och inomhusklimat. Byggnaden består av fem delar i två plan och ska rymma 635 elever i årskurs f-6 och idrottshallen med läktare för 250 åskådare.

– Den nya skolan ska ersätta den befintliga skolan från 1960-talet, som rivs när den nya skolan är färdigbyggd våren 2022. Därefter flyttar verksamheten in, säger Stefan Andersson, projektledare i AB Ängelholmslokaler, och tillägger att skolverksamheten pågår i den gamla byggnaden under projekttiden.

Skolan är ritad av White Arkitekter på uppdrag av NCC Sverige, som döpte det vinnande förslaget till ”Samspel och utveckling”. NCC innehar totalentreprenaden och hanterar projektet. När projektet började 2013 var kravet Miljöbyggnad silver, men NCC valde att gå ett steg längre till guld.

– Det innebär att energianvändningen blir 38 procent lägre än byggreglerna för södra Sverige. Innemiljön håller mycket hög kvalitet vad gäller dagsljus, ljudnivå, fukt och luft. Inga miljöfarliga material eller ämnen får användas i byggnaden, förklarar, Henrik af Ekenstam, projektchef på NCC Sverige.

Fasaden är påkostad med prefabricerade kvadratiska former i betong och med murad mörkt tegel som ytskikt. Utfackningsväggar med Fris runt fönsterpartierna. För att klara ljusinsläppet har men även tre större fönsterpartier som sticker ut. Närvarostyrd ventilation och belysning sänker energikostnaderna.

Mittenbyggnaden som förenar de olika huskropparna innehåller matsal med tillagningskök, slöjd, bibliotek och administration. På plan två finns uppehållsrum, kuratorer och personalutrymmen. Tre av byggnaderna är identiska med hemvister och klassrum. Skolan blir skofri och golven består av klinker och linoleummatta som ytskikt.

Bredvid skolan byggs idrottshallen anpassad för handboll och volleyboll med läktare för publika event samt parkering. Skolans utformning med verksamhetens vision är ”den lilla skolan i den stora skolan”.

– Den nya skolan placeras något längre söderut, delvis på befintlig skolgård och delvis på en idag outnyttjad tomt nära Landshövdingevägen. På skolgården bygger vi en fotbollsplan och multispelplan med spel och lekredskap. Växtligheten på den befintliga tomten behåller vi samt allén får stå kvar, tillägger Stefan Andersson.

Av Kim Hall

]]>
38206
Yrkesgymnasiet Ale vill fortsätta sin framgångssaga i ny kostym https://it-pedagogen.se/yrkesgymnasiet-ale-vill-fortsatta-sin-framgangssaga-i-ny-kostym/ Wed, 16 Sep 2020 07:45:53 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=38209 En stark aktör med en stabil förankring i det lokala näringslivet.
Yrkesgymnasiet Ale vill fortsätta sin framgångssaga i ny kostym 16
Lärlingsgymnasiet i Nödinge har sedan i somras bytt namn till Yrkesgymnasiet, men skolans starka kultur som byggts upp sedan 2008 består.

Yrkesgymnasiet Ale är fast beslutsamma att fortsätta sin framgångssaga i ny kostym.

– Vi har byggt upp en kultur från dag ett som vi är väldigt stolta över och gärna vill behålla, säger rektorn Malin Luukinen.

Skolan i Nödinge, beläget cirka två mil om nordost om Göteborg, bjuder på strålande augusti-sol när vi besöker det gamla ombyggda kontorshotellet på Rödjans väg. Den nya årskullen praktikelever fördelade på de sex gymnasieprogrammen har aktivitetsdag med lärarna och glädjen är påtaglig även hos lärarna.

Malin Luukinen blickar ut över skolgården och känner av värmen både bokstavligt och bildligt talat i solgasset. Hon har varit med sedan verksamheten startade som Lärlingsgymnasiet 2008. Skolan har haft en imponerande elevutveckling på ett drygt decennium som skolaktör på orten.

– När tankarna på lärlingsutbildning initierades ville inte kommunen vara med, i stället fullföljde vi tillsammans med företagen och näringslivet idén och startade upp skolan med ett 40-tal elever. Behovet fanns och i dag har vi 275 elever, det är häftigt när jag tänker tillbaka, säger Malin Luukinen.

Den nybyggaranda som skapades präglar mycket av skolans arbete än i dag, med allt från synen på elever till hur lärarlaget tillsammans vill vara med och forma framtidens elever.

– Jag tror vi fått förmånen att bygga det här tillsammans med våra elever. Jag brukar säga att skolan kännetecknas av att synen och tilltalet vi vill stå för gentemot eleverna ska vara att ramar och kramar. Vi vill erbjuda mycket värme och jobbar massor med mjuka värden, även om eleverna i slutändan går ut traditionellt hårda yrken, berättar hon.

Sedan i somras har Lärlingsgymnasiet bytt namn till Yrkesgymnasiet och blivit en del i ThorenGruppen AB.

Det är nytt namn och ny kostym, men i övrigt är det mesta sig likt på skolan i Nödinge.

– Fordons- och transportprogrammet är något som vi kan addera till deras verksamhet och det kan vi göra med stolthet. Vi kan erbjuda 18 platser varje år på transportprogrammet och har ett nära samarbete med åkeribranschen och transportföretagen. Vi kan också slå oss för bröstet och säga att vi har mer tjejer än killar på dessa program, vilket är glädjande.

]]>
38209