IT-Pedagogen.se https://it-pedagogen.se Störst på it-nyheter inom Skola och utbildning Wed, 08 Jul 2020 06:03:24 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://i1.wp.com/it-pedagogen.se/wp-content/uploads/2017/03/cropped-pedagogen_logo.jpg?fit=32%2C32&ssl=1 IT-Pedagogen.se https://it-pedagogen.se 32 32 89349126 Ungdomar cyklar runt och skänker mellanmål https://it-pedagogen.se/ungdomar-cyklar-runt-och-skanker-mellanmal/ Wed, 08 Jul 2020 08:00:24 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20768 Under sommaren cyklar ungdomar från Tolvans fritidsgård i Karlstad runt i området och delar ut gratis mellanmål till barn och unga upp till 18 år.

Kommunens fritidsgårdar och parklekar har fått medel för att bjuda barn och unga upp till 18 år på enklare måltid/matigare mellanmål under sommaren. På Tolvans fritidsgård har man löst detta på ett  kreativt sätt.

-Vi vet att det är många barn under sommaren som slarvar med mat och mellanmål. Därför bakar ungdomarna pizzabullar, piroger och liknande och gör iordning mellanmålspåsar med lite chips och festis och cyklar runt på området och delar ut, säger Jonas Kristiansson, fritidsledare på Tolvmansgatan.

Under sommaren tar Tolvmansgatans fritidsgård emot feriearbetare vars huvuduppgifter är att skapa aktiviteter för andra barn och ungdomar. Ett läger som leds av feriearbetarna är kock- och baklägren. Oftast blir det en hel del mat över vid dagens slut. Då får feriearbetarna åka med matlådor till stadsmissionen så att även de mindre lyckligt lottade får.

-Det är otroligt roligt att kunna bidra med det lilla vi kan samtidigt som vi minskar matsvinnet och ökar medvetenheten hos ungdomarna, säger Jonas Kristiansson, fritidsledare på Tolvmansgatan.

]]>
20768
Med nya kortare YH ska Hermods kompetensförsörja automationsbranschen https://it-pedagogen.se/med-nya-kortare-yh-ska-hermods-kompetensforsorja-automationsbranschen/ Wed, 08 Jul 2020 05:57:06 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20765 Idag beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) 107 nya korta yh-utbildningar för Sveriges yrkeshögskolor som kommer ge plats för 3 600 fler studerande i höst.

Dessa korta utbildningar syftar till att möjliggöra snabbare kompetensutveckling inom bristyrken samt branscher som påverkats av covid-19.

Regeringens satsning för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet gav Myh möjligheten att utlysa ännu en ansökningsomgång för att fler ska kunna utbilda sig via yrkeshögskolan redan i år.

– Yrkeshögskolorna runt om i landet har gjort ett fantastiskt jobb att på kort tid och under rådande pandemi, ta fram de här kurserna. Vi är övertygade om att de nya YH-kurserna kommer att bli ett välkommet tillskott för både studerande och arbetsliv, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör, Thomas Persson.

Ska hjälpa människor att förnya sin kompetens

Kurserna syftar till att hjälpa människor att förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter. Hermods Yrkeshögskola kommer i oktober att starta två nya korta distansutbildningar inom automations- och robotteknik för att kompetensförsörja produktionen inom framförallt industrin.

– Det är roligt men framförallt väldigt viktigt att dessa utbildningar prioriteras. Robotar, automatisering och en hållbarhet i produktionen är inte längre framtiden utan har mer eller mindre blivit en del av vardagen inom många branscher. De strukturomvandlingar som har skett och fortsatt sker inom områdena driver ytterligare på efterfrågan av robotprogrammering och vi på Hermods Yrkeshögskola är glada över möjligheten att få fortsätta utbilda och bidra till kompetensförsörjningen, säger Anette Wahlgren, verksamhetschef Hermods Yrkeshögskola.

]]>
20765
Personuppgiftsincident i samband med nätfiskeattack https://it-pedagogen.se/personuppgiftsincident-i-samband-med-natfiskeattack/ Wed, 08 Jul 2020 05:04:00 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20760 Norrtälje kommun har råkat ut för en så kallad nätfiskeattack.

Det är inget ovanligt och det finns inget som tyder på att det riktar sig specifikt mot Norrtälje kommun.

Våra analyser har dock visat att inloggningar gjorts från obehöriga användare och därför har en rad åtgärder vidtagits. En av dessa åtgärder är att vi nu informerar allmänheten om att personuppgifter kan ha exponerats för obehöriga.

Nätfiske är vanligt på internet. Dagligen drabbas kommuner, myndigheter och organisationer av nätfiskeförsök. I juni slog medarbetare på Norrtälje kommun larm om att de råkat ut för misstänkt e-post som såg ut att komma från en annan kommun.

IT-avdelningen och dataskyddsombud började genast undersöka detta och kunde konstatera att flera medarbetare hade råkat klicka på en länk. Det ledde till att obehöriga angripare lyckades logga in. Flera åtgärder vidtogs snarast. Datorer rensades, misstänkta mejl togs bort från medarbetares inkorgar och alla uppmanades byta lösenord. Åtgärderna gav önskad effekt och felet ser ut att vara avhjälpt.

I och med att obehöriga har haft möjlighet att logga in i kommunens e-postkonton kan även invånares personuppgifter ha exponerats. Därför har anmälningar om personuppgiftsincident gjorts till Datainspektionen. Kommunen har en skyldighet att informera berörda enligt Dataskyddsförordningen GDPR, om det finns misstankar om att till exempel personnummer och känsliga personuppgifter har läckt ut och kan orsaka skada för de registrerade.

För att nå ut till så många som möjligt väljer vi att göra det brett med information till allmänheten via vår webbplats och till lokalmedia. På så sätt möjliggör vi för den som eventuellt har drabbats att vidta åtgärder. Genom att klicka på länken nedan kan man begära information om de egna personuppgifterna har läckt ut. Det gäller till exempel om man vet att man har skickat e-post med känsliga personuppgifter till Norrtälje kommun under våren 2020.

– Det finns inget som tyder på att syftet med attacken har varit att komma åt enskilda personuppgifter, men den som vill veta om deras personuppgifter exponerats för obehöriga kan begära information om förekomst via en e-tjänst som vi har tagit fram med anledning av den här incidenten, säger kommunens dataskyddsombud Rasmus Lundholm.

Det verkar dock som om endast ett fåtal mejl har spridits vidare till privatpersoner. Kommunen uppmanar nu alla invånare, på samma sätt som medarbetare tidigare uppmanats att inte klicka på länken ifall att man har fått ett liknande mejl.

– Om man får ett sådant mejl rekommenderar vi att man raderar det och sedan byter lösenord till sitt e-postkonto, säger kommunens dataskyddsombud Rasmus Lundholm.

]]>
20760
Elevprojekt för att minska skadegörelse på Engelbrektsskolan https://it-pedagogen.se/elevprojekt-for-att-minska-skadegorelse-pa-engelbrektsskolan/ Wed, 08 Jul 2020 04:59:11 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20754 Futurum ställer under sommaren upp som stolt sponsor för ett nytänkande elevprojekt som går ut på att minska skadegörelsen på Engelbrektsskolan.
Annika, Elsa, Zach, Josef, Ammar, Arvid, Dan och Joshua.

Vanligt med skadegörelse

Tyvärr är det vanligt med skadegörelse runt om på våra skolor, något som är tråkigt dels för eleverna som vistas i lokalerna, men dessutom är något som kostar pengar. Men vad kan man göra för att minska skadegörelsen? En idé om att skapa unga förebilder uppstod, något som mynnade ut i ett elevprojekt som kommer att pågå under två veckor i sommar på Engelbrektsskolan.

Två eldsjälar initierade elevprojekt

De två eldsjälarna som initierade projektet heter Josef Golparian och Annika Tholster och Josef arbetar som resurspedagog och Annika som kurator på Engelbrektsskolan.

Josef har tidigare erfarenheter av elevprojekt från andra skolor och när ett renoveringsbehov uppstod av klassrummen på Engelbrektsskolan kom han med idén att initiera ett nytt projekt, där de deltagande eleverna samtidigt fick ett sommarjobb.

Genom att låta sex elever i årskurs 7 och 8 själva måla om två av klassrummen tror man nämligen att framtida skadegörelse ska minska. Eleverna ska fungera som förebilder för sina klasskamrater och vi-känslan ska leda till att man är mer rädd om sitt klassrum.

Futurum stolt sponsor

Futurum ställer upp som stolt sponsor i projektet och bekostar elevernas lön, materialkostnader. Även TH:s måleri ställer upp som sponsorer av färg.

För Futurum blir det en win win-situation om projektet blir lyckat. Dels minskar skadegörelsen – och på så vis underhållsbehovet – men dessutom går projektet i rak linje med Futurums Vision “miljöer värdiga våra barn”, där eleverna får fina lokaler att vistas i. Futurum har, sedan bolaget bildades, alltid haft som mål att vara mer än ett fastighetsbolag, med en önskan om att ge tillbaka till kommuninnevånarna genom t.ex. olika sociala projekt.

Och vad säger eleverna då?

– Jättekul! Det här är den finaste skolan i hela Örebro och jag vill vara med och göra den ännu finare, säger Dan, en av de sex eleverna.

Nerikes Alllehanda på plats

Under tisdagen besökte Nerikes Allehanda Engelbrektsskolan för att skriva om projektet. Håll ögonen öppna i tidningen under kommande vecka!

]]>
20754
Ytterligare hundra nya kurser redan i år https://it-pedagogen.se/ytterligare-hundra-nya-kurser-redan-i-ar/ Tue, 07 Jul 2020 09:04:52 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20746 Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan (YH) har gett Myndigheten för yrkeshögskolan möjlighet att idag bevilja 107 nya kurser.

Det ger plats för ytterligare 3600 studerande redan i höst.

I april presenterades resultatet i den första ansökningsomgången någonsin beträffande kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, det som också kallats korta utbildningar. Då beviljades 101 kurser och kurspaket. Regeringens satsning för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet gav Myndigheten för yrkeshögskolan möjligheten att mindre än en månad senare utlysa ännu en ansökningsomgång för att göra det möjligt för fler att studera på en YH-kurs redan i år.

– Yrkeshögskolorna runt om i landet har gjort ett fantastiskt jobb att på kort tid och under rådande pandemi ta fram de här kurserna. Vi är övertygade om att de nya YH-kurserna kommer att bli ett välkommet tillskott för både studerande och arbetsliv, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Förra veckan beviljade myndigheten 5 000 platser på yrkeshögskolans befintliga utbildningar och idag presenteras vilka nya kurser som ges möjlighet att starta i år.

Nytt flexibelt koncept för kompetensutveckling

Kurserna ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning och bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet.

– Kurserna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter. Samtidigt svarar de mot arbetslivets behov av fördjupad, breddad och förnyad kompetens, säger Thomas Persson.

Kurserna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De är dessutom olika långa, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar två till 18 veckors studier.

De utbildningar som beviljas idag måste påbörjas och avslutas under 2020.

Prioriterat branscher som påverkats av pandemin

Intresset från arbetsliv och utbildningsanordnare har varit mycket stort och myndigheten tog under två veckor i maj emot 333 ansökningar från 70 anordnare/yrkeshögskolor. I handläggningen av dessa har bland annat ansökningar inom branscher som i hög utsträckning påverkats av coronapandemin prioriterats.

De nya kurserna kommer att stärka kompetensen inom bland annat digitala event, hållbar digital transformation och revenue management inom besöksbranschen, mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd, palliativ vård och vårdfilosofi, psykisk ohälsa och suicidprevention, logistik och e-handelslösningar, industriella processer och dataanalys.

Ekonomi, administration och försäljning är det utbildningsområde som fått flest ansökningar beviljade. Dagens beslut innebär 27 nya kurser och över 1000 nya platser inom området.

Tillsammans med tidigare fattade beslut omfattar satsningen på kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan totalt 99 miljoner kronor och plats åt 6300 studerande i år.

]]>
20746
När klassrummen stängs, öppnar teknologin för nya möjligheter https://it-pedagogen.se/nar-klassrummen-stangs-oppnar-teknologin-for-nya-mojligheter/ Tue, 07 Jul 2020 09:01:16 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20740 Den rådande pandemin har vänt upp och ner på mycket av skolvärlden – här i Sverige har gymnasieskolor och högre utbildningar helt gått över på distansundervisning.

I många andra länder har hela skolsystemet stängts ner. Hur det kommer att se ut till hösten är fortfarande oklart på många håll. Men klart är att många elever och studenter kommer att återvända till ett nytt normal-läge, även om skolorna öppnar som de gjort tidigare.

För många skolor har omställningen till distansundervisning inneburit stora utmaningar för systemadministratörer och IT-ansvariga, med ytterligare krav på verksamheter som i många fall redan kämpat med begräsningar såväl gällande resurser som befintlig infrastruktur.

”Vi har sett hur skolor världen över ställts inför utmaningar som många säkert hade ansett vara oöverstigliga”, säger Aongus Hegarty, President of International Sales på Dell Technologies. ”Vi har också blivit inspirerade av den hängivenhet och uthållighet som många lärosäten uppvisat genom den här krisen. COVID-19 gav dem ingen respit, inga möjligheter att sakta fasa in sina projekt, pandemin tog inte hänsyn till budget, logistik eller elevernas och studenternas privata livssituationer. Det faktum att de flesta faktiskt klarat av att hålla igång undervisningen och upprätthålla läroplanen är ett bevis på ihärdigheten hos administratörer, lärare och elever.”

Dell Technologies har hjälpt skolor världen över med denna storskaliga övergång till distansundervisning.

När skolorna i England stängde med kort varsel sökte UK Department for Education 67 000 Dell Chromebooks inom ett par veckor. Dell Technologies levererade och nu hjälper datorerna till att säkerställa att tusentals elever får möjlighet att ha kontakt med sina lärare och fortsätta sina studier genom distansundervisning. Chromebook-datorerna hjälper också barn och ungdomar att hålla igång sina sociala kontakter.

I Belgien började skolorna hålla undervisning på distans med Smartbits Smartschool-plattform, vilket innebar att företagets IT-behov ökade med mer än 40 gånger på kort tid. Smartbit insåg att de behövde öka kapaciteten på sina existerande Dell EMC VxRail-system, men de insåg också att de skulle behöva bygga ut infrastrukturen ytterligare, med bland annat en plattform för objektlagring, en lösning för snabb utrullning och en förnyelseplan som kunde hjälpa dem att hantera kostnader och förenklar fortsatta utökningar av kapaciteten. Dell Technologies kunde stötta Smartbit på vägen med två snabba utrullningar av ny infrastruktur så att de kunde fortsätta leverera lösningar till skolväsendet.

På College for Creative Studies i Detroit, Michigan behövde man bli kreativa för att klara av att hantera pandemin. När utbrottet slog till var man mitt i planeringen av ett IT-projekt, som istället – över en natt – behövde omvandlas till en strategi för på snabbast möjliga vis sätta upp en VDI-infrastruktur med virtuella skrivbord för att ge eleverna möjlighet att sköta sina studier på distans. Dell Technologies bidrog med råd och konsultstöd för att ta fram en skräddarsydd VDI-lösning som matchade studenternas behov som bland annat innefattar grafikintensiva och krävande program. Idag har man dessutom en kontinuitetsplan på plats för att klara av att hantera eventuella framtida avbrott, och en infrastruktur som går att skala upp i den takt behov av lagring och beräkningskapacitet ökar.

]]>
20740
Rekordstor efterfrågan på distansutbildningar https://it-pedagogen.se/rekordstor-efterfragan-pa-distansutbildningar/ Tue, 07 Jul 2020 05:02:14 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20736 Intresset för NTI-skolans digitala komvuxutbildningar har aldrig varit större.

Under sista kvartalet ökade antalet elever med 32 procent. Den ökande arbetslösheten tros ligga bakom de stigande siffrorna.

Vårens coronapandemi har påverkat samhällsekonomin mycket. Arbetslösheten stiger och fler väljer utbildning för att komma vidare i yrkeslivet. För ett par veckor sedan hade NTI-skolan för första gånger fler än 10 000 aktiva elever inskrivna samtidigt. Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år.

– Intresset för utbildning är stort. Vi har märkt en tydlig ökning efter coronakrisens start. Många har sagts upp från sina jobb, branscher försvinner och människor behöver utbilda sig till nya yrken, säger Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan.

Inställningen har förändrats

Efterfrågan på distansstudier har ökat under hela året, men mest under fjärde kvartalet (april-juni). Störst ökning har skett inom ämnet matematik där ökningen är så stor som 47 procent. Inställningen till distansstudier har förändrats sedan många gymnasieelever och vuxenstuderande tvingades prova distansstudier för första gången.

– Vi har 32 procent fler kursstarter under kvartalet än vi hade förra året. Många har provat att läsa och jobba på distans under våren och uppskattar fördelarna, så som flexibiliteten, säger Peter Wilcke.

Under 2019/20 avslutades 38 631 kurser med godkänt betyg på NTI-skolan. Det är drygt 3000 fler godkända kurser än föregående år. Avhoppen har minskat och andelen som klarat sin utbildning med godkänt betyg har ökat.

– Vi har jobbat systematiskt med kvaliteten, både i processer och system. Införandet av förstelärare är ett exempel, utvecklingen av spelifiering i vår digitala lärplattform Omniway är ett annat. Allt fler elever klarar sin utbildning och är därmed redo att ta nästa steg vidare i yrkeslivet.

]]>
20736
Grundskoleförvaltningen är klar med ansökningar om skolbyten https://it-pedagogen.se/grundskoleforvaltningen-ar-klar-med-ansokningar-om-skolbyten/ Mon, 06 Jul 2020 07:41:04 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20730 Idag har grundskoleförvaltningen skickat beslut till alla som ansökt om att byta skola inför hösten.

Totalt rör det sig om ungefär 2100 ansökningar i alla årskurser, både elever som av olika anledningar vill byta skola och elever som omfattades av skolvalet men inte var nöjda med placeringen de fick.

Ungefär 500 elever får nu erbjudanden om nya skolplaceringar. 360 av dessa får sitt förstahandsval. 1600 får avslag på sin ansökan, vilket innebär att de inte erbjuds en ny skolplacering.

Tidigare i våras skickade grundskoleförvaltningen ut beslut om nya skolplaceringar till de elever som hade fått en skolplats för långt från hemmet, eller av andra anledningar hade rätt till en ny skolplats. Det rörde sig då om ungefär 500 nya beslut. Dessa beslut har ingenting att göra med besluten om skolbyte som förvaltningen nu skickar ut.

– Flera elever som inte fick den skola de önskade i skolvalet har nu fått det. Samtidigt är det också många som har fått avslag på sin ansökan om skolbyte eftersom de har sökt till skolor som är fulla, säger Nils Kaiser som är tillförordnad myndighetschef på grundskoleförvaltningen.

Viktigt att vårdnadshavare svarar

De nya besluten skickas som erbjudande med post hem till vårdnadshavarna. De kan då välja om de vill ha den nya skolplatsen eller om de hellre vill behålla den de tidigare har fått beslut om. Om de inte svarar försvinner erbjudandet och den tidigare skolplaceringen gäller.

Eftersom besluten skickas hem i semestertider har grundskoleförvaltningen förlängt svarstiden till fyra veckor. Förvaltningen kommer också att göra olika kommunikationsinsatser för att säkra att vårdnadshavarna inte missar informationen. Om vårdnadshavare inte är hemma och därmed inte kan svara på erbjudandet kan de kontakta kontaktcenter på 031-365 09 60 för att få hjälp med hur de ska göra.

I samband med skolbytet har grundskoleförvaltningen också sett över elever som har fått placeringar ensamma från sin tidigare skola och elever med särskilda behov.

– Många av dem har redan erbjudits nya skolplatser. Eftersom det är fullt på många skolor kommer vi däremot tyvärr inte kunna erbjuda alla nya skolplaceringar, säger Nils Kaiser.

]]>
20730
Budgivning och rekordförskott för “Från apa till Sapiens” https://it-pedagogen.se/budgivning-och-rekordforskott-for-fran-apa-till-sapiens/ Mon, 06 Jul 2020 07:11:03 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20725 Det blev en rekordförsäljning för agenturen när rättigheterna till Från apa till Sapiens – Mänsklighetens historia i veckan såldes till Sydkoreas största bokförlag MiraeN för ett sexsiffrigt belopp.

– Sällan när det gäller barn & ung är det såhär många förlag som budar och för så pass höga belopp, så vi är överväldigade och glada. Särskilt eftersom det har varit en speciell vår med ganska försiktiga förlag och en inställd barnboksmässa i Bologna, säger Carin Bacho, agent på Koja Agency.

Från apa till Sapiens – Mänsklighetens historia, skriven av Bengt-Erik Engholm och rikligt och humoristiskt illustrerad av Jonna Björnstjerna, erbjuder samma sorts resa genom vår historia som Yuval Noah Hararis Sapiens (2015), men för barn i åldrarna 9-12.

– Det ska bli så spännande att se hur den tas emot av sina läsare när den släpps på svenska i juli. Bengt-Erik och Jonna har tidigare gjort Riktiga vikingar tillsammans, och nu har de tagit sig an det lilla ämnet mänsklighetens historia. Hur är det ens möjligt att förmedla på ett lättfattligt sätt kan man undra? Jag kan bara säga att de gör det med den äran, säger Johanna Ringertz, förläggare på Natur & Kultur.

Är det Sapiens segertåg världen över som gör att en barnbok i samma ämne är så efterfrågad internationellt?

– Hararis bok har förstås banat väg. Ämnet är så tilltalande – historien om vår egen art, hur blev människan människa? Men jag tror att det framför allt visar att Bengt-Erik Engholm och Jonna Björnstjerna har hittat helt rätt tilltal och nivå. Boken förklarar de stora skeendena och kopplingar till vår samtid men utan att någonsin vara tråkigt pedagogisk, den är underhållande rakt igenom, säger Carin Bacho på Koja Agency.

Än så länge är boken såld till Danmark (ABC), Norge (Spartacus), Nederländerna (WPG) och Korea (MiraeN).
– Det skulle inte förvåna mig om vi skulle få ett par bud till innan semestern. Intresset har varit enormt, säger Carin Bacho.

]]>
20725
Rekordmånga elever i Göteborg väljer komvux på distans https://it-pedagogen.se/rekordmanga-elever-i-goteborg-valjer-komvux-pa-distans/ Mon, 06 Jul 2020 07:02:54 +0000 https://it-pedagogen.se/?p=20722 Den 3 augusti startar drygt 2000 elever en komvuxutbildning på distans hos Hermods i Göteborg.

– Det är rekord, vi har aldrig haft så många elever antagna till en skolstart tidigare, säger Jessica Marander, rektor på skolan.

Det blev en flygande start när det nya avtalet för vuxenutbildning mellan Hermods och Göteborg Stad trädde i kraft den 1 juli. Hermods ska som enda utbildningsanordnare erbjuda teoretiska gymnasiala kurser på distans. Att intresset för distansstudier är så stort har troligen att göra med den pågående coronapandemin, tror Jessica Marander.

– Intresset och behovet av att utbilda sig har förändrats under den gångna vårterminen. Vi har en stigande arbetslöshet i samhället och många behöver utbilda sig för att komma vidare i yrkeslivet. Många har vant sig vid digitala lösningar under den här perioden och uppskattar flexibiliteten.

Särskild satsning på elevhälsa

Under läsåret ska Göteborgs stad göra en särskild satsning på utökad elevhälsa med specialpedagog och kurator, något som välkomnas av Jessica Marander.

– Distansutbildning är en studieform som passar många elever, även de som är i behov av individuella anpassningar och särskilt stöd. Den här satsningen är ett bra initiativ från staden som våra elever kommer ha nytta av.

Det nya normala

Under våren har eleverna på Sveriges gymnasieskolor och vuxenutbildningen studerat på distans. Detta tros ha bidragit till att attityden till distansstudier ändrats.

– Studieformen är inte längre främmande för eleverna. Att studera på distans har blivit normalt på ett helt annat sätt än tidigare. Nu ser vi fram emot att välkomna alla nya elever till Hermods Göteborg i slutet av sommaren, säger Jessica Marander.

]]>
20722