Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

Projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever är ett samarbete mellan Interactive Institute, Ifous och Umeå universitet, som syftar till att öka kunskapen om hur fjärrundervisning kan tillämpas i skolan.

Under projektet kommer fyra workshops att arrangeras, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, för att visa fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Den första workshopen leddes av Interactive Institute där ett trettiotal lärare och ledare från olika skolor fick prova på och uppleva fjärrundervisning genom olika metoder IT-pedagogen.seoch scenarion. Gruppen från Interactive Institute demonstrerade hur undervisning kan ske via en fjärrlänk, samt visade på de utmaningar som kan uppstå när tekniken inte fungerar problemfritt.

Nicholas Torretta, forskare på Interactive Institutes forskningsstudio i Stockholm är med och driver projektet.

– Vårt syfte är att fjärrundervisning ska kunna tillämpas genom att använda befintlig teknik och utveckla en “reflekterande användning” hos lärarna för att öka förståelsen och hanteringen av den tekniska omgivningen.

– Vi fokuserar på att utveckla verktyg och metoder som stöttar lärarna till att skapa reflekterande och experimentella tillvägagångssätt. På så sätt kan vi förankra ny teknologi i deras dagliga undervisningsmetoder, avslutar Nicholas Torretta.

Projektets mål är att visa vad som krävs av organisation, teknik och metodik för att fjärrundervisning ska fungera, och hur det kan gynna både elever och lärare. Några av de möjligheter som fjärrundervisning kan bidra till är exempelvis att ta fram bättre utbildning på distans och dela på begränsade lärarresurser. Projektet som delfinansieras av Vinnova, kommer att resultera i ett underlag för fortsatta policydiskussioner om fjärrundervisning.

Post Comment