Fler gymnasieelever än tidigare får sitt förstahandsval

Nackas nya gymnasieelever har i högre grad än tidigare fått sitt förstahandsval.

Fler gymnasieelever än tidigare får sitt förstahandsval 1Det står klart i ny statistik från gymnasieantagningen. I år antogs 71 procent av eleverna till sitt förstahandsval, en ökning med två procentenheter jämfört med förra årets antagning.

— Det är väldigt bra att fler elever kommer in på sitt förstahandsval. Att själv få bestämma vilken skola och vilken utbildning man helst vill gå ger bättre förutsättningar för unga att få bra betyg och att fullfölja utbildningen. Det är också roligare att gå på en skola man valt själv. En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom avgörande för ungas etablering på arbetsmarknaden, säger Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden.

I hela Stockholms län sökte drygt 32 000 elever gymnasieutbildning och knappt 30 000 antogs. Av de elever som antogs fick 70 procent sitt förstahandsval.

Totalt antogs drygt 2000 elever från sammanlagt 51 kommuner till Nackas elva gymnasieskolor. Flest elever antogs till Nacka gymnasium följt av YBC. Mest populärt är samhällsvetenskaps-programmet följt av ekonomiprogrammet.

Elva procent av eleverna antogs på en yrkesutbildning och av dessa var el- och energiprogrammet mest populärt.