Hem FORSKNING Flickor mer nätmobbade än pojkar

Flickor mer nätmobbade än pojkar

Publicerat av: Redaktionen

Svenska elever är mycket vana internetanvändare och tycker att internet är viktigt både för studier och fritid.

Alla elever från mellanstadiet till gymnasiet använder internet, men med internetanvändningen kommer också baksidor. Nästan en tredjedel av flickorna på högstadiet uppger att de blivit mobbade på internet. Det visar den nya rapporten ”Eleverna och internet 2016” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS.Flickor mer nätmobbade än pojkar

Bland mellanstadieeleverna använder 24 procent internet varje dag i skolarbetet, i högstadiet har siffran ökat till 54 procent och bland gymnasieelever uppger hela åtta av tio (79 procent) att de använder internet varje dag i skolarbetet.
Internettillgången på landets skolor är relativt bra.
På högstadiet och gymnasiet har nästan alla elever tillgång till internet, men fortfarande uppger var fjärde mellanstadieelev att de inte har internet i skolan.
Fickor mer mobbade än pojkar
Bland elever på högstadiet och gymnasiet är det i högre utsträckning flickor som drabbas av nätmobbning än pojkar. Nästan tre av tio flickor, 29 procent, på högstadiet upplever att de blivit nätmobbade någon gång. På gymnasiet är det var fjärde flicka, 26 procent, som någon gång blivit mobbad på nätet.

Av de som blivit nätmobbade uppgav 13 procent av mellanstadieeleverna och 19 procent av gymnasieeleverna att de upplevde mobbingen som ganska allvarlig. På högstadiet säger inte mindre än 37 procent av de utsatta eleverna att mobbningen var ganska allvarlig eller mycket allvarlig.

– Internet innebär fantastiska möjligheter för både barn och ungdomar, men skolan får aldrig glömma att hela tiden tala med eleverna om källkritik och nätetik. Det är oroande att bara drygt tio procent av mellan- och högstadieeleverna har regelbundna samtal om nätmobbning i skolan. Det är också därför IIS ordnar gratis utbildningar för både barn och vuxna samt producerar guider om mobbning, källkritik och ungas integritet på nätet. Det säger Kristina Alexandersson som är chef för internet i skolan på IIS.

Skillnad mellan flickor och pojkar på nätet
Det är till stor del samma aktiviteter som är populära på nätet bland flickor och pojkar, men det skiljer sig åt något beroende på ålder.

Bland lågstadiebarnen är det framförallt tv/video, spela spel och olika lärprogram som dominerar, både för flickor och pojkar.

Bland mellanstadiebarn är det nästan dubbelt så många flickor som pojkar som använder Snapchat varje vecka.

Det som skiljer mellan pojkar och flickors aktivitet på högstadiet är att pojkar Skypar och ringer via internet medan flickor är flitiga på att posta meddelande och kommentarer på sociala nätverk.

På gymnasiet läser över hälften av pojkarna tidningar, spelar spel och Skypar varje vecka, medan över hälften av flickorna kommenterar på sociala nätverk och laddar upp bilder varje vecka.

Mobiltelefonen dominerar efter mellanstadiet
Medan de allra minsta barnen använder surfplatta i hög utsträckning är det i lågstadieåldern som mobiltelefonen gör entré på riktigt i de ungas liv. Över hälften (55 procent) av alla åttaåringar har en egen mobil och bland tioåringar är motsvarande siffra 93 procent. Nästan alla (99 respektive 98 procent) av eleverna på högstadiet och gymnasiet har en egen smart mobiltelefon.

Pedagoger och digitala verktyg
”Eleverna och internet” innehåller även ett avsnitt om hur pedagoger använder digitala verktyg i skolan och vilka fördelar de ser med det. Hälften av pedagogerna i undersökningen uppgav att de ser ”stor skillnad” i studieresultaten när de arbetar med digitala verktyg, det vill säga att elevernas resultat blir bättre med digitala verktyg. Ytterligare 38 procent ser en förbättring, om än inte så stor. Framförallt gäller förbättringarna språkutveckling, stavning och faktakoll, men även motorik nämns av pedagogerna.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>