Forskare med språkteknologisk inriktning leder KB:s nya datalabb

Love Börjeson blir verksamhetsledare för Kungliga bibliotekets (KB) nystartade labb för datadriven forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskare med språkteknologisk inriktning leder KB:s nya datalabb 1
Love Börjeson, verksamhetsledare för KB:s nya labb för datadriven forskning. Foto: privat.

Love kommer närmast från en tjänst som senioranalytiker på Hyresgästföreningen, där han har byggt upp deras forskningsverksamhet. Han har även en forskartjänst vid Handelshögskolans Institute for Research (SIR) i Stockholm.

Love Börjeson har en bakgrund som Postdoctoral Fellow inom Computational Social Science vid Stanford University, där han bedrev språkteknologisk forskning med olika tillämpningar inom kunskapssociologi. Han doktorerade i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 2012, med en avhandling som använder bibliometriska och språkteknologiska metoder för att undersöka begreppen förtroende, svek och kontroll.

– Vi är mycket glada över att ha rekryterat Love Börjeson som verksamhetsledare för KB:s nystartade datalabb. Våra samlingar utgör en mycket viktig källa för datadriven forskning och genom satsningen vill vi bygga upp en robust och framtidssäkrad verksamhet, säger avdelningschef Eva-Lis Green.

Till en början är verksamheten en infrastruktur för forskare som vill utföra datorstödda analyser på KB:s digitala samlingar. Denna grund ska sedan kunna användas för forskning med datorstödd text-, ljud- och bildanalys som metod. Det gäller även material med ursprung utanför KB:s samlingar.

– Att få bygga upp och leda ett digitalt labb vid Kungliga biblioteket är ett drömjobb. Resurserna vid KB – i form av kompetens och samlingar – är helt fantastiska. Samtidigt är det en utmaning att modellera och representera samlingarna på ett sätt som gör dem relevanta i en humanistisk och samhällsvetenskaplig kontext, säger Love Börjeson.

Love Börjeson tillträder tjänsten som verksamhetsledare i mitten på maj.