Forskningens samhällsnytta är fokus för Högskolan under Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka arrangerar Högskolan i Skövde fyra seminarier på Västsvenska Arenan.

Forskningens samhällsnytta är fokus för Högskolan under Almedalsveckan 1
Foto: Region Gotland

Seminarierna har fokus på bland annat digitalisering samt styrning inom vården, men mest av allt visar de på samhällsnyttan med den forskning som bedrivs vid Högskolan i Skövde.

Högskolans deltagande under Almedalsveckan i Visby är ett bra tillfälle att nå ut med forskningsresultat till både politiker, allmänhet och organisationer som kan använda kunskapen vid beslutsfattande. I år kommer Högskolan i Skövde att arrangera fyra seminarier, samt ett femte som är ett samarrangemang med Högskolan i Borås.

Ämnen som kommer diskuteras är hur det går att minska det digitala utanförskapet bland äldre, hur myndigheter ska uppnå rådighet och undvika inlåsning av sin information, olika styrningsideal inom vården, samt det så viktiga informationssäkerhetsarbetet. Dessutom deltar ytterligare forskare från Högskolan i andra aktörers seminarier.

– Det är viktigt att forska fram ny kunskap men det är också viktigt att framforskad kunskap når ut och kommer till användning. Under vår fokuserade insats i Visby möter Högskolans forskare politiker och andra beslutsfattare som hanterar stora samhällsutmaningar. Jag hoppas därför att vår närvaro under Almedalsveckan bidrar till att våra forskningsresultat kommer till konkret samhällsnytta, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Högskolan i Skövdes seminarier ingår i Västsvenska Arenan, som är en sammanslutning av olika parter som alla är aktiva i Västsverige. Förutom Högskolan i Skövde ingår också Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt Västsvenska Handelskammaren.