Från hashtag till handling – förslag till handling för skolan efter #Metoo

Det största hindret för att kunna förebygga sexuella trakasserier i skolan är att värdegrundsfrågor inte prioriteras framför annan verksamhet.

Från hashtag till handling - förslag till handling för skolan efter #Metoo 1Det säger lärare, rektorer och elever som deltog i tisdag 12 december då stiftelsen Raoul Wallenberg Academy och förlaget Natur & Kultur samlade 120 representanter från Skolsverige för att prata om hur vi går vidare efter #metoo, #tystiklassen, #ickegodkänt, #räckupphanden, #nomore.

Skolpersonal önskar mer tid för reflektion och samtal, stödmaterial för att föra samtal med elever samt en uppdaterad sex- och samlevnadsundervisning. 28 % önskar att värdegrund införs som ett enskilt ämne i en uppdaterad läroplan. Andra önskemål från deltagarna den 12 december är bland annat stöd och prioritering från skolledningen, mod att ingripa, mod att prata om det samt mänskliga rättigheter som obligatoriskt ämne i skolan.

– I och med svaren från den närvarande skolpersonalen i tisdags ser vi vilka utmaningar och förslag på lösningar de ser. Nu är det dags att agera. Från vårt håll kommer vi att samla andra organisationer i civilsamhället i januari för att se hur vi tillsammans kan vara en del av lösningen/tillsammans kan bidra, säger Sarah Scheller, verksamhetsansvarig för Raoul Wallenberg Academy.

Undersökningen gjordes via verktyget Mentimeter. Ta del av hela resultatet från undersökningen i bifogad fil. Hela samtalet spelades in och kan ses här: https://t.co/WXuEDaXDPh