Fujitsus satsning på offentlig sektor ger resultat – ska digitalisera dansk kommun efter upphandlingsvinst

Fujitsu blir ny strategisk partner i digitaliseringsarbetet i Høje-Tåstrup, en förortskommun till Köpenhamn i Danmark.

Fujitsus satsning på offentlig sektor ger resultat – ska digitalisera dansk kommun efter upphandlingsvinst 1Avtalet är på fyra år och är värt 40 miljoner danska kronor (ca 55 MSEK).

Fujitsu får kontraktet efter en EU-upphandling där de avgörande kriterierna var pris, kvalitet och integrationsförmåga. Avtalet innebär att Fujitsu från och med april 2019 kommer att ansvara för att operera kommunens IT-system samt sköta service och underhåll av IT-infrastruktur och applikationer.

Upphandlingen är ett resultat av Fujitsus utökade satsning på outsourcing-kontrakt mot offentlig sektor i Europa, och ett kvitto på allt fler kommuner har insett fördelarna med outsourcing av IT.

Tidigare i år vann Fujitsu en stor upphandling för Groningens kommun i Nederländerna, och sedan 2018 är man även Stockholm stads leverantör av ICT-tjänster för stadens 780 skolor och förskolor.

Per Aalbæk Nielsen, kommunchef Høje-Tåstrup säger: ”Vi ser fram emot att utöka vårt samarbete med Fujitsu, som vi ser på som vår strategiska co-creation-partner som hjälper oss att driva kommunens önskade nivå av digitalisering.”

David Lange, Head of Sales och Industry Leader för offentlig sektor på Fujitsu Skandinavien kommenterar: ”Uppgiften att leda förvandlingen av kommunens digitala kapacitet är ett kvitto på Fujitsus stora investeringar i erbjudandet till offentlig sektor, såväl i Danmark som andra europeiska länder. Vi är en av få globala ICT-leverantörer som har bemanningen, expertisen, kompetensen samt de nyckelrelationer med storskaliga molnleverantörer som krävs för att skapa verklig förändring genom hybrid IT.”