Fysisk aktivitet minskar den psykiska ohälsan i skolan

Många elever upplever en stor stress i skolan idag, både kring sitt skolarbete samt i sociala sammanhang.

Fysisk aktivitet minskar den psykiska ohälsan i skolan 1Den psykiska ohälsan ökar och ångest samt depression kryper ner i åldrarna. Genom att få eleverna att röra på sig kan vi ta ett stort steg för att minska den psykiska ohälsan bland våra unga. Regelbunden motion har nämligen inte bara bevisade positiva effekter för den fysiska hälsan, utan även för den psykiska.

Att motionera regelbundet gör dig inte enbart snabbare och starkare. Motion har utöver de fysiska effekterna även stor inverkan på den psykiska hälsan.

Regelbunden motion både förebygger och motverkar ångest och depression, något som har ökat bland unga de senaste åren. Humöret blir jämnare om du motionerar regelbundet och många upplever även att de har bättre kontroll i sin vardag. Forskningen visar dessutom att regelbunden motion leder till bättre självförtroende, en mer positiv kroppsuppfattning och bättre självuppfattning över lag.

Fysisk aktivitet gör dig mindre stressad

Regelbunden motion minskar stresshormoner i kroppen och det är bevisat att en vältränad person är mer stresstålig än en otränad person. Fysisk aktivitet släpper på muskelspänningar i kroppen, gör dig mer avslappnad samt motverkar sömnproblem vilket gör att du får mer energi och känner dig mindre stressad. Regelbunden motion motverkar även nervositet och oroskänslor i kroppen vilket även det gör dig mer avslappnad och gör att du kan rikta din energi på det du vill.