Glädjande besked: Statens roll gällande läromedel utreds

Regeringen presenterade i tisdags en ny utredning där statens roll gällande läromedel i svensk skola ska ses över.

Glädjande besked: Statens roll gällande läromedel utreds 1Läromedelsförfattarna välkomnar detta med stor glädje.

Läromedelsförfattarna har jobbat för att belysa den situation som råder i Sverige, där tillgången till riktiga läromedel är ett stort problem. Det är oerhört glädjande att regeringen lyssnat och agerat på detta.
– Vi är många som ser att läromedel är en omistlig resurs i ett fungerande skolsystem, säger ordförande Per Kornhall.

Särskild utredare blir Gustav Fridolin, som själv skrivit läromedel och jobbar som lärare.
– Vi är verkligen glada att Fridolin ska se över detta. Sedan de stora avregleringarna på 1990-talet har det inte funnits någon svensk politik kring läromedel, säger Kornhall.

Tidigare innehöll skolförordningen rätten till läromedel och det var en självklarhet att lärare hade beslutanderätten över dessa inköp. Nu är det inte längre alla lärare som får köpa läromedel. Kornhall menar att detta måste förändras.
– Vi vill att det införs styrning så att elevers rätt till anpassade och bra läromedel och lärares mandat blir tydligt. Tillgången till läromedel ska inte vara beroende av rektorers tillfälliga budgetnivå.

I uppdraget ska utredaren bland annat lägga fram ett förslag på hur statens roll bör se ut gällande läromedel samt hur val av ändamålsenliga och tillgängliga läromedel av hög kvalitet kan underlättas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.