Helene Hellmark Knutsson deltar i seminarium om digitaliseringens utmaningar och möjligheter

I dag inleds Kunskap i samverkan, en seminarieserie om samhällsutmaningarna som tar avstamp i regeringens forskningspolitiska proposition.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer att besöka fem lärosäten runt om i landet, först ut är Göteborgs universitet med ett seminarium om hur forskning och utbildning kan möta digitaliseringens utmaningar.

Universitet och högskolor har en viktig uppgift att säkerställa kompetens och bildning för det digitala samhället. Men hänger de etablerade institutionerna med i utvecklingen? Vari ligger utmaningarna? Det är exempel på frågeställningar som ska belysas under seminariet Kunskap i samverkan, digitalisering – teknik med människa.

Helene Hellmark Knutsson deltar i seminarium om digitaliseringens utmaningar och möjligheter 1
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Den snabba digitalisering som samhället genomgår öppnar stora möjligheter men det finns också risker som bör beaktas. Det är avgörande att Sverige står starkt inför de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen erbjuder för världsledande forskning och innovation, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Tid: 13:00 – 16:00

Plats: Göteborgs universitet, Universitetsplatsen 1 i Göteborg

Fakta

Kunskap i samverkan är en nationell seminarieserie som tar sin utgångspunkt i den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterade 2016, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Seminarierna tar sitt avstamp i de centrala samhällsutmaningarna: digitalisering, klimat, life science och hälsa, ett hållbart samhällsbyggande samt hur universitet och högskolor kan möta dessa genom utbildning, forskning och samverkan med samhället i stort.