Hem FORSKNING Högskolan i Skövde vill skapa 450 nya utbildningsplatser fram till 2022

Högskolan i Skövde vill skapa 450 nya utbildningsplatser fram till 2022

Publicerat av: Redaktionen

Med ett högre anslag skulle Högskolan i Skövde kunna öka antalet programutbildningsplatser med nästan 450 stycken fram till år 2022.

Antalet fristående kurser på Högskolan skulle också kunna byggas ut kraftigt till motsvarande cirka 400 helårsstudieplatser.

Högskolan i Skövde vill skapa 450 nya utbildningsplatser fram till 2022 2

Högskolan i Skövdes rektor Lars Niklasson och Högskolans styrelseordförande Kerstin Norén

Det konstaterar Högskolan i Skövdes styrelse i sitt budgetunderlag till regeringen.

Varje år vänder sig Högskolan i Skövdes styrelse till regeringen med ett förslag på långtidsbudget för lärosätet. I dokumentet förklarar styrelsen hur Högskolan vill utbilda och forska de kommande tre åren samt hur mycket statliga pengar som behövs för att nå upp till ambitionerna.

Kontrollerad tillväxt

Den 8 februari fattade Högskolans styrelse beslut om budgetunderlaget för åren 2020-2022. Dokumentet visar att Högskolan i Skövde kan och vill öka antalet utbildningsplatser på programutbildningar med cirka 450 stycken fram till år 2022. Högskolans styrelse menar också att lärosätet skulle kunna bygga ut antalet fristående kurser kraftigt. De fristående kurserna behövs för att möta Skaraborgs och Sveriges behov av kompetensutveckling och livslångt lärande.

– Vår nya regering har lyft fram vikten av högre utbildning och möjlighet till livslångt lärande i hela landet. Vi på Högskolan i Skövde står redo att ta vårt ansvar i det arbetet. Vi har potential att utbilda fler människor. Men det krävs högre statliga anslag för att möjliggöra den positiva potentialen, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Högskolan i Skövdes utbildning och forskning finns idag inom fem avgränsade områden: Biovetenskap, Handel och företagande, Informationsteknologi, Ingenjörsvetenskap samt Vård och hälsa. Om regeringen skjuter till mer pengar är det inom dessa områden Högskolans utveckling kommer att ske.

– Vi vill växa kontrollerat och med bibehållen utbildningskvalitet inom de fem områdena. I första hand handlar det om att kunna ta in fler studenter på befintliga utbildningar men vi vill bland annat också starta en ny specialistsjuksköterskeutbildning, förklarar styrelsens ordförande Kerstin Norén.

Ett roligt problem

Utbildning och forskning hänger ihop, eftersom all högskoleutbildning måste ha en stark forskningsförankring. Om Högskolan ska kunna erbjuda fler utbildningsplatser måste lärosätet också ha ökade forskningsresurser. Behovet av högre forskningsanslag uppstår delvis också av en paradox: Högskolans forskare är för framgångsrika.

Bakgrunden till paradoxen är att flera forskningsfinansiärer kräver så kallad medfinansiering. Förenklat förklarat innebär detta att en förutsättning för att en finansiär ska ge bidrag till forskningsprojekt är att även Högskolan bidrar med de statliga medel Högskolan får för att forska.

– Våra forskare på Högskolan i Skövde är nu så framgångsrika i konkurrensen om forskningsmedel att vi börjar få svårt att klara medfinansieringen. Vi behöver ett högre forskningsanslag för att kunna bära vår egen konkurrenskraft. Det är givetvis en utmaning som är rolig att berätta om men det är faktiskt en rejäl utmaning, förklarar Lars Niklasson.

Satsning inom vårdområdet

I sitt budgetunderlag skriver Högskolans styrelse att lärosätet skulle behöva en ökning av sitt forskningsanslag med 15 miljoner kronor per år fram till 2022. Pengarna ska bland annat användas för att klara den medfinansiering som forskningsfinansiärerna kräver av Högskolan

Ett annat viktigt användningsområde för pengarna är att ytterligare stärka Högskolans forskning inom vård och hälsoområdet, ett område där Högskolan, inom några år, vill skapa ytterligare en forskarutbildning. Redan nu satsar Högskolan sparade medel för att skynda på utveckling inom vård och hälsområdet. Det är denna satsning som förklarar det planerade underskott om cirka 20 miljoner kronor som Högskolan enligt årsredovisningen gjorde för 2018.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>