Högskolan Väst del av EU-satsningen Intelligent Cities Challenge

Hur ska europeiska städer bli mer innovativa, gröna och kunna erbjuda ännu högre livskvalitet?

Högskolan Väst del av EU-satsningen Intelligent Cities Challenge 1Det är frågor som 126 städer kommer att arbeta med under de kommande två åren i EU-kommissionens initiativ Intelligent Cities Challenge (ICC). I ett av delprojekten, som kommer att ledas av Trollhättans Stad, deltar även Högskolan Väst.

– Det är otroligt spännande att Högskolan Väst blir en del av detta nätverk. Hållbarhet, tillväxt och digitalisering är avgörande delar när en modern och smart stad möter framtiden, och det är frågor som vi arbetar aktivt med, säger Thomas Winman, prefekt på Institutionen för Ekonomi och IT och den som kommer att driva arbetet på högskolan.

Trollhättan Stad kommer att vara projektägare. Därutöver är Vänersborg samt de två italienska städerna Ravenna och Cervia med. De fyra städerna är dessutom med i EU-nätverket Sweden Emilia-Romagna Network (SERN). Förutom städerna och högskolan kommer även Innovatum att delta.

Intelligent Cities Challenge, som är en uppföljare till Digital Cities Challenge, är populärt. 131 ansökningar som omfattade 198 europeiska städer från 20 länder skickades in. Av dessa beviljades 90 ansökningar.

Ambitionen med ICC är att skapa ett nätverk med europeiska städer som använder potentialen i ny teknik för att förbättra medborgarnas livskvalitet, säkerställa tillväxt och främja ett hälsosamt, grönt och hållbart samhälle i städer, kommuner, regioner och EU i stort.

– Högskolans kunskap om arbetsintegrerat lärande kommer att tillföra mycket till ICC och SERN eftersom det ger nya möjligheter att samverka och arbeta gränsöverskridande med forskning och samhällsutveckling inom en mängd områden, säger Thomas Winman.

Enligt honom finns det fyra områden där högskolan kan bidra extra mycket i kunskapsutvecklingen: smart och grön mobilitet och transport, e-förvaltning och digitalisering av offentliga tjänster, innovativ utbildning samt industrins digitalisering.

– Från högskolans perspektiv finns det mycket att vinna på detta samarbete. Vi kommer att kunna delta i långsiktiga utvecklingsprojekt med både lokal och internationell karaktär. Vi får också tillgång till ett internationellt innovationsnätverk och kan få del av lärande och utveckling tillsammans med internationella mentorer. Det är oerhört värdefullt för en högskola som prioriterar samverkan och kunskapsutveckling tillsammans med omvärlden, avslutar Thomas Winman.