I nästa vecka startar skolbesöken för att höja elevers krisberedskap

De fyra kommunerna i sydöstra Skåne satsar för femte året i rad på att höja medvetenheten bland barn om hur man kan agera vid en kris, t ex långvarigt strömavbrott.

I nästa vecka startar skolbesöken för att höja elevers krisberedskap 1Elever i årskurs fyra kommer att få besök av två unga skådespelare.

Skåne drabbas av stormar som kan orsaka strömavbrott och kraftiga snöoväder som riskerar att isolera medborgare under en längre tid.

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett grundläggande ansvar för sig själv, sin familj och sin egendom. Men trots flera allvarliga strömavbrott de senaste åren är beredskapen för ett längre strömavbrott bristfällig. En prioriterad grupp för kommunerna i sydöstra Skåne är mellanstadiebarn och de har visat ett genuint intresse för säkerhetsfrågor.

– Vi har satsat på teater på skolan för alla fjärdeklassare i våra fyra kommuner. Där dramatiseras ett antal krissituationer som eleverna får reflektera över. Engagemanget är fantastiskt och vi hoppas att barnen tar med sig diskussionerna hem till familjen, säger Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner.

Två ungdomar har engagerats för att dramatisera olika krissituationer för barnen. Därefter blir det diskussioner och man tittar tillsammans på vad en så kallad krislåda kan innehålla. Det är en låda med förnödenheter som gör att man lättare klarar av exempelvis ett längre strömavbrott. Barnen får också broschyren ”Livsviktig handbok – tänk efter före, agera rätt vid kris” som de kan ta med sig hem. Broschyren handlar om hur man håller sig informerad vid en kris, viktiga telefonnummer, hur man gör en plan för att klara av olika situationer och olika ”bra att ha-listor”.