InfoMentor lanserar unikt, webbaserat självvärderingsverktyg för skolor

Verktyget, som är döpt till Socratess, är ett stöd för huvudmän som vill identifiera förbättringsområden för skolans kvalitetsarbete.

InfoMentor lanserar unikt, webbaserat självvärderingsverktyg för skolor 1I Socratess kan skolan kan göra en självvärdering av var de är i förhållande till styrdokumentens intentioner, men också jämfört med framgångsrik undervisning och vad framgångsrika skolor gör för att lyckas. Socratess bygger på forskning om undervisningsfaktorer som påvisats ha stor effekt på elevernas lärande. Fokus är skolans huvudprocess – undervisningen.

I Socratess gör besökaren värderingar i olika kategorier såsom planering, bedömning för lärande, samt analys och utveckling. Varje kategori innehåller ett antal faktorer som man skattar sig mot. Baserat på besökarens svar presenteras resultatet i ett diagram som visar skolans styrkor och utvecklingsområden inom de olika kategorierna.

– Underlaget kan användas för att starta skolans kvalitetsarbete med att sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål, förklarar Jan Gayen, projektledare och kundansvarig på InfoMentor.

Vi har utgått från uppdraget i styrdokumenten och kopplat teorier och forskning om framgångsrik undervisning till frågorna. I referensmaterialet återfinns bland annat Hattie, Lundahl, Håkansson, Timperley, Bloom, Höög och Johansson samt Black och Wiliams.

Läs mer på här.