IST blir delägare i Schoolido

IST blir delägare i edtechbolaget Schoolido, en digital lärtjänst för årskurs 7–9. Samarbetet innebär att IST redan under maj 2017 kan börja erbjuda elever, lärare och föräldrar tillgång till Schoolidos kvalitetssäkrade, digitala läromedel.

IST blir delägare i Schoolido 1– Schoolido har på kort tid lyckats bygga en framgångsrik verksamhet och ligger i absolut framkant när det gäller digitala lärresurser. Vi ser stora möjligheter med att kunna erbjuda Schoolido till våra runt 5 miljoner användare och på det sättet bidra till ett bättre lärande för landets elever, säger Tommy Eklund vd för IST.

Följer läroplanen
I Schoolido finns i dagsläget 12 kompletta skolämnen för årskurs 7–9. Samtliga ämnen följer skolans läroplan och är granskade och kvalitetssäkrade av bland annat lärare och lektorer.

Med filmer, bilder, texter och fördjupningsuppgifter kan elever ta till sig av kunskap på sitt sätt och i forumet Schoolroom kan de samarbeta med varandra. På privatmarknaden används Schoolido ofta som ett uppskattat läxhjälpsverktyg.

Unik position
– IST är en otroligt viktig partner och har styrkan att nå såväl den offentliga sektorn som en enorm grupp privata användare. Det mesta vi behöver finns idag i mobilen men ännu släpar en stor del relevanta och användarvänliga tjänster för lärande efter. Med denna satsning tar vi ett rejält kliv framåt, säger Oskar Schröder, medgrundare och produktionschef på Schoolido.

I linje med tillväxtstrategi
För IST:s del är delägarskapet i Schoolido en strategiskt viktig satsning i linje med företagets tillväxtstrategi. – Vi har en stark position på marknaden och har alla förutsättningar som krävs för fortsatt expansion. Tillsammans med Schoolidos kompetenser breddar vi vårt erbjudande ytterligare, inte minst med tanke på vår gemensamma erfarenhet av programutveckling och kunskap av digitala verktyg, säger Tommy Eklund.