”Jag säger inget så har jag inget sagt… men man kan ju tänka en hel del fula ord.” Kan man bli av med jobbet på grund av ett Facebookinlägg? Ny bok reder ut lojalitetsplikten.

Lojalitet i arbetet. Arbetstagarens skyldigheter förmedlar kunskap om lojalitetsplikten och vad den innebär i praktiken.

Bokomslag till ​Lojalitet i arbetet. Arbetstagarens skyldigheter

Förutom grunderna inom arbetsrätten får du kunskaper om vilka krav som finns på lojalitet före, under och efter en anställning. Vad gäller när en anställd beter sig illojalt och vilka situationer kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser? På vilket sätt kan arbetsgivaren varna en illojal arbetstagare?

– Såväl arbetsgivare som arbetstagare bör ha kännedom om lojalitetsplikten. En ökad medvetenhet kring kravet på lojalitet skulle kunna leda till färre arbetsrättsliga problem på arbetsplatsen, säger Lucas Ideström och Louise D’Oliwa, författare.

I ett anställningsförhållande ska både arbetsgivare och arbetstagare vara lojala mot varandra. Lojalitet i arbetet. Arbetstagarens skyldigheter tar sikte på lojalitetsplikten i anställningen och fokuserar på arbetstagarens lojalitetsplikt. Boken ger konkreta exempel på hur man kan hantera brott mot lojalitetsplikten och innehåller dessutom rättsfall, praktiska exempel och användbara mallar.

Den här boken är den första i en serie av böcker om lojalitet i arbetet.

Författare: Advokat Louise D’Oliwa är innehavare av Advokatbyrån D’Oliwa. Lucas Ideström är verksam som biträdande jurist på Advokatbyrån D’Oliwa. Inom ramen för arbetet på advokatbyrån företräder författarna såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga frågor och tvister. Författarna är även föreläsare inom arbetsrätt.