Vaxholms stad väljer Advania

Idag skriver Advania Sveriges VD Tomas Wanselius under avtalet med Vaxholms stad om att förse samtlig administrativ personal och den kommunala skolverksamheten, med IT-utrustning och utbildning för digitalt lärande, samt effektivisering av det dagliga arbetet.

Vaxholms stad väljer Advania 1Avtalet löper på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Mer specifikt så skall Advania leverera:

  • Klienter med tillbehör
  • Tjänster, imageladdning, depning
  • Införandestöd för elever
  • Option för utbildning av pedagoger och övrig skolpersonal
  • Option för utbildning av samtlig administrativ personal inom kommunen

Avtalet innefattar samtlig administrativ personal inom Vaxholms stad, samt all skolverksamhet inklusive grundskola och förskola.

Verksamheten i stad omspänner totalt 513 tillsvidareanställda, samt cirka 1500 elever, enligt avläsning i september 2017.

”Advania har visat att vi klarar av att leverera till skolan och nu får vi förtroendet att leverera till Vaxholm kommuns hela verksamhet genom Advania Workplace. Det är ett steg i rätt riktning, ett helhetsåtagande och det är så vi helst arbetar för att supportera kommunen att driva den digitala utvecklingen och effektivisera det dagliga arbetet”, säger Tomas Wanselius, VD Advania Sverige.

”Att tillsammans med Vaxholms stad utveckla Sveriges viktigaste rum genom digitalt lärande är både en strategi och en hjärtesak för oss. Fler än hälften av Advanias medarbetare inom Skolpartner har en pedagogisk bakgrund inom skolväsendet och vet vilka utmaningar och möjligheter man ofta står inför i det dagliga arbetet på skolan”, säger Stefan Henriksson, affärsområdeschef Advania Skolpartner.