Kodskola för högstadietjejer ska skapa jämställdhet i IT-branschen

I helgen bjöd Claremont in 15 högstadietjejer till kodskola. Syftet? Att introducera tjejer för alla fantastiska möjligheter som kommer med systemutveckling, säger Rebecka Wedlund, affärsområdesansvarig för Claremont Architecture & Development.

Kodskola för högstadietjejer ska skapa jämställdhet i IT-branschen 1IT utgör en allt viktigare del i vårt samhälle och den som kan bemästra konsten att utveckla har stora möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Kompetensbrist och ojämställdhet är dock en bister verklighet och IT-branschen har stora utmaningar att locka till sig och behålla tjejer. Genom att hålla kodskola för högstadietjejer hoppas Management- och IT-konsultbolaget Claremont inspirera dem att välja en karriär inom IT och skapa långsiktig förändring i branschen.

– Det finns en felaktig, stereotyp bild av vad det innebär att vara systemutvecklare. Den bilden vill vi ändra på. Vi vill inspirera tjejerna och visa dem att det inte finns några begränsningar för vad de kan göra, säger Rebecka Wedlund.

Rebecka Wedlund leder affärsområdet Architecture & Development och har mer än 10 års erfarenhet från IT-branschen men upplever att hon saknat kvinnliga förebilder och att det stundtals har varit utmanande att som kvinna så tydligt bryta normen. Idag leder hon även Claremonts jämställdhetsgrupp och tillsammans med ledningen arbetar gruppen aktivt för att skapa och bibehålla en jämställd arbetsplats. Hon menar att fler arbetsgivare måste ta ansvar att skapa en miljö som både attraherar och motiverar kvinnor.

– Kvinnor utgör hälften av befolkningen och det bör representeras även inom IT. Dessutom rapporterar EU-kommissionen att vi kommer sakna c:a en miljon programmerare vid 2020. Det är ingen fråga om arbetsgivarna ska ta sitt ansvar för att ändra detta, det är snarare en fråga om hur, säger Rebecka Wedlund.

Systemutveckling öppnar dörrar

Sofie Sjöstedt och Alex Karlsson, utvecklare på Claremont och lärare under kodskolan, tog fram en intensivkurs där tjejerna fick lära sig grunderna i Java, ett av de mest använda programmeringsspråket.

– Det var imponerande att se tjejerna lära sig så mycket på kort tid, samtidigt som de tyckte det var kul, säger Sofie Sjöstedt.

Genom att satsa på tjejer och den yngre generationen hoppas Claremont på att bidra till att fler dörrar och möjligheter öppnas för framtidens arbetstagare. Rebecka Wedlund ser fram emot att bjuda in fler, hungriga tjejer till kodskolor framöver. Hon avslutar:

– Dessutom har vi som arbetsgivare väldigt mycket att lära oss av dessa tjejer. De är ju trots allt morgondagens arbetstagare och konsumenter.