Kritiskt tänkande och livslångt lärande är tema på årets All Digital Week.

19 till 25 mars 2018 arrangeras All Digital Week, som är det nya namnet på Get Online Week.

Kritiskt tänkande och livslångt lärande är tema på årets All Digital Week. 1En europeisk kampanjvecka för att öka den digitala delaktigheten. Som en del i digitalnätverket Digidel är Helsingborgs bibliotek med på det digitala tåget. De två teman som genomsyrar årets kampanjvecka är kritiskt tänkande och livslångt lärande.
All Digital Week pågår i hela Europa samtidigt. Ett sätt att få många aktörer, på många fronter i många länder att utveckla människors digitala färdigheter. Egentligen med ett övergripande syfte, att vara redo för den digitalorienterade samhällsapparaten.
Kritiskt tänkande handlar om att bygga förtroende för teknik genom att utveckla kritiskt tänkande och mediekunskap. Det kan rent konkret handla om att bli medveten om och bekämpa falska nyheter, hatiska budskap och missbruk av sociala medier.
Att utveckla ett livslångt lärande betyder att man ska utveckla sina digitala färdigheter så man är redo för samhällets förändringar. Konkret innebär ju det att lära sig de verktyg och strukturer som redan finns som nycklar i vårt samhälle idag. Samtidigt handlar det om att öppna och förbereda sina sinnen för vad som kommer imorgon.
På Helsingborgs bibliotek kan besökare bland annat ta del av Teknik-drop-in, föreläsning i fake news, och digitala faror.

Läs mer om All digital week

Se Helsingborgs biblioteks fullständiga program