Lärande i Sverige lyfter fram digitalt systemstöd för pedagogiska processer på SETT-mässan.

Anders Skanetofth, utvecklingsledare på Lärande i Sverige, föreläste nyligen på SETT-mässan i Stockholm. Anders pratade om vikten av att ta fram digitala system och digitala strukturer som kan stödja i lärandet. Arbetet som görs på Lärande i Sverige med att utveckla ett digitalt systemstöd för Erlaskolans pedagogiska lärprocesser, var också något han tog upp.

Lärande i Sverige lyfter fram digitalt systemstöd för pedagogiska processer på SETT-mässan. 1
Anders Skanetofth, utvecklingsledare på Lärande i Sverige

Enligt Anders som till vardags jobbar med IT-pedagogiska frågor och med bakgrund som pedagog, så bör utgångspunkten vara att bedriva skola i en digitaliserad värld snarare än att digitalisera skolan. Han menar även att vi behöver hitta ett gemensamt fokus samt skapa struktur och ordning kopplat till detta i våra verksamheter.

– Pedagogiken är viktigast i vår verksamhet. Det gäller att hitta vägar för hur digitala system och verktyg kan stödja detta. Inom ramen för projektet Elevens lärprocess som vi driver på Lärande i Sverige så har vi börjat definiera pedagogiken från grunden. Pedagogiken har i stort styrt valet av systemstöd och det ville jag passa på att berätta om på SETT, säger Anders Skanetofth.