Lärarförbundet kommenterar regeringens vårbudget

Regeringen erkänner den allvarliga bristen på behöriga lärare men avstår ytterligare satsningar för att locka fler till läraryrket!

Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola, som håller samma höga kvalitet i hela landet och i vilken samtliga elever utifrån sina förutsättningar får möjlighet att utvecklas fullt ut. Detta meddelar regeringen i sin vårändringsbudget som presenterades idag. Lärarförbundet håller med om målet men för att det ska uppfyllas måste regeringen säkerställa mer resurser för att lösa den alarmerande lärarbristen som vi står inför idag.

–Vägen till en jämlik kunskapsskola, som håller samma höga kvalitet i hela landet, går genom tydliga satsningar på fler lärare och bättre arbetsvillkor. Detta saknas i vårbudgeten. Vi väntar på kraftfulla insatser som avlastar och säkrar att lärare får ägna sig åt det som gör skillnad för eleverna och utvecklar undervisningen. Bara så kan lärareffekten maximeras, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Det får inte ta 40 år att lösa lärarbristen. Siffror från SCB visar att 2035 kommer vi i Sverige att sakna 79 000 lärare. Skollagen är tydlig med att det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Detta kräver att alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt. Skulle läraryrket värderas och få vara det yrke det är tänkt att vara skulle vi ha lång kö till lärarutbildningen och tuff konkurrens om lärartjänster.

Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd- då kommer lärareffekten få spela roll för fler och det vinner hela samhället på.