Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – Utveckla skolan med vetenskaplig grund

Den 16 mars 2019 hålls årets upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens på Hässleholms Tekniska skola.

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – Utveckla skolan med vetenskaplig grund 1150 stycken anmälda deltagare från skolor i Skåne och övriga Sverige möts och diskutera utvecklingen av skolan utifrån inskickade konferensbidrag.

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Vårt mål är att det ska vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats

Konferensen ger en unik möjlighet att koppla ihop forskning och skolans verksamhet. I år finns det 24 konferensbidrag som blivit inskickade av främst lärare men också annan skolpersonal, så som bibliotekarier och rektorer. Varje bidrag är ett är ett utvecklingsprojekt, som vanligtvis handlar om att lösa ett pedagogiskt dilemma eller bara vill främja en god utveckling. Konferensbidragen kommer från alla nivåer inom skolan, från förskolenivå till högskolenivå och dessa bidrag utgör grundpelaren för konferensen.

Förutom seminarier kommer det även hållas två keynote föreläsningar: ”Beprövad erfarenhet – framgångsrik skola byggs på relationer”. Milad Mohammadi, skolenterprenör bakom Järvaskolan i Stockholm och ”Didaktisk utvecklingsdialog för att utveckla skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” Anette Olin, docent vid Göteborgs universitet.

Konferensen arrangeras av Kommunförbundets Skånes FoU Skola. FoU Skola är en en regional samverkansorganisation inom mellan Skånes 33 kommuner samt Sölvesborg, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola. Syftet är att utveckla samverkan inom FoU mellan kommuner och lärosäten och att bidra till att skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund. Konferensen flyttar varje år runt till skånes fyra hörn, i fjol arrangerades konferensen sydväst I år i Hässleholm, alltså i nordost och näst år kommer konferensen arrangeras i nordväst.