Lekolar inreder förskola anpassad för dagens pedagogik

Den 17 mars invigs Stationsstadens förskola i skånska Kävlinge, en nybyggd förskola på knappt 1900 kvadratmeter, åtta avdelningar och med plats för 144 barn. Det är Lekolar som fått uppdraget att inreda förskolan.

Förskolans sensoriska torg är inrett med ljudabsorbenter placerade i lekfullt mönster. Förvaringsmodulerna på hjul gör det enkelt att förändra miljön och skapa rum i rummet.

– Stationsstadens förskola är ett jättebra exempel på en modern förskola som är anpassad efter dagens pedagogik, säger David Anderberg som är Lekolars representant i projektet.

En tydlig trend när man inreder lärmiljöer idag är att skapa flexibla lösningar som kan anpassas efter olika lärsituationer och olika behov i undervisningen. På Stationsstadens förskola har man använt sig mycket av flyttbara möbler på hjul som gör det enkelt att skapa rum i rummet och anpassa utrymmena efter olika behov.

Olika ljudabsorberande lösningar är också ett genomgående inslag i inredningen, allt från inbyggda ljudabsorbenter i möblerna till de stora färgglada dekorationerna på väggarna.

– Ljudabsorbenterna är smarta och ett väldigt uppskattat inslag i inredningen av lärmiljöer. De gör otroligt mycket för att skapa en god ljudmiljö, säger David Anderberg.

Nu invigs förskolan och barnen kan se fram emot moderna och genomtänkta lärmiljöer som utmanar och inspirerar både leken och utforskandet. Som exempel nämner David Anderberg förskolans sensoriska torg, det inspirerande scentorget, olika ateljéer och vattenverkstäder som alla är inredda utifrån barnens och pedagogernas behov.