Musikhögskolan i Malmö utexaminerar landets första digitala kulturskolepedagog

Per-Linus “Puppe” Westberg läser sin sista termin på utbildningen till kulturskolepedagog.

Musikhögskolan i Malmö utexaminerar landets första digitala kulturskolepedagog 1Hans huvudinstrument är EDI, Electronic Digital Instrument.

Med EDI är det sammankopplingen av olika delar som är själva instrumentet. Musikern spelar på klaviaturer och midi-controller med ett förinspelat material i grunden, men musiken skapas i stunden och resultatet blir unikt.

Puppe har spenderat sin verksamhetsförlagda del av utbildningen inom gymnasie- och kulturskolan och fått uppleva hur olika tekniska förutsättningar kräver uppfinningsrikedom och anpassning av läraren. Men när hård- och mjukvaran väl finns på plats är EDI ett instrument som möter elevernas olika förutättningar på ett tillfredsställande sätt.

-Om jag har en elev som till exempel har problem med finmotoriken, kan jag använda en platta med större kontaktytor för att underlätta spelandet för just den eleven. Möjligheten till individanpassning är en enorm fördel, berättar Puppe Westberg.

Lars Andersson, utbildningschef för musiklärarutbildningen, berättar att Musikhögskolan kommer att erbjuda nya utbildningsplatser med EDI som instrument med start hösten 2021.

– Det är väldigt spännande att möta utmaningen med den digitala musikundervisningen inom grund- och gymnasieskolor, kulturskolor och folkhögskolor. Det växer fram ett behov inom dessa skolformer, där elever i större utsträckning använder andra verktyg, till exempel datorn, för att skapa musik, säger Lars Anderssson.