Mytbingo om brott & (o)trygghet i Sverige

Under våren har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige identifierat ett antal vanliga missuppfattningar, felaktigheter, alternativa sanningar och rena vanföreställningar om brott & (o)trygghet.

Mytbingo om brott & (o)trygghet i Sverige 1– Nu lanserar vi en mytbingo för att utmanadessa missuppfattningar eftersom de bidrar till att det som faktiskt kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten många gånger inte blir gjort, säger kriminologen Marika Johansson (Tryggare Sverige).

På ett övergripande plan handlar det om att vitalisera den allt mer ideologiserade och polariserade kriminalpolitiska debatten och samtidigt sprida mer spänning i valtider.

– Mytbingons målgrupp är både den samhällsintresserade allmänheten och politiker, säger Marika Johansson.

Markera med ett kryss på bingobrickan när någon använder dessa myter som stöd för sin sak. Var uppmärksam, ställ följdfrågor och argumentera. Först till tre kryss i rad ropar Bingo och vinner ära, berömmelse och skapar samtidigt förutsättningar för en mer nyanserad kriminalpolitik!

Det går också utmärkt att spela Mytbingo digitalt: http://mytbingo.tryggaresverige.org