Natur & Kultur utvecklar framtidens digitala läromedel med Ubiikki

Förlaget Natur & Kultur har inlett ett samarbete med det finska teknikföretaget Ubiikki för att utveckla sin framtida läromedelsportfölj i plattformen Cloubi.

Natur & Kultur utvecklar framtidens digitala läromedel med Ubiikki 1Ubiikkis plattform Cloubi kommer att ligga till grund för utvecklingen av Natur & Kulturs digitala läromedel. Plattformen används redan i sex länder och bland annat av det finska läromedelsförlaget Otava.

– Vi välkomnar ett samarbete med Natur & Kultur där vi kan använda vår samlade expertis inom teknik, design och pedagogik, säger Kristian Valkama, vice president på Ubiikki.

– Cloubi är en flexibel och utvecklingsbar plattform som ger oss möjlighet att tillsammans med våra partners kunna erbjuda digitala läromedel med tydliga pedagogiska vinster – något som alltid är vårt mål, poängterar Helena Holmström, förlagschef på Natur & Kultur Läromedel.

– Otavas mål är att stötta bättre lärande. Det betyder mycket att vi delar den här visionen med Natur & Kultur när vi utvecklar framtidens digitala läromedel, avslutar Teuvo Sankila, förlagschef på Otava.

Om Cloubi:
Cloubi är en omfattande digital plattform för produktion och användning av digitala läromedel. Den möjliggör ett brett utbud av digitala läromedel och har funktioner som interaktiva övningar och avancerad analys. Cloubi används i dagsläget i sex länder och utvecklas kontinuerligt för att tillgodose marknadens behov av pedagogiska och lättillgängliga läromedel.

Om Natur & Kultur:
Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verkar för tolerans, humanism och demokrati. Natur & Kultur erbjuder granskade och kvalitetssäkrade läromedel för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vux och sfi.