Naturhistoriska riksmuseet flyttar in i klassrummet!

Nu utvecklar Naturhistoriska riksmuseet sin pedagogiska satsning genom att producera och tillgängliggöra digitalt material till Sveriges alla klassrum.

Fokus i denna nya satsning ligger på att erbjuda museets kompetens, kunskap och resurser rätt in i klassrummet.

Bli en bi-kompis genom att göra ett bi-hotell, lär dig om de förhistoriska människorna och testa dina kunskaper i en interaktiv svampquiz. Detta är exempel på lektionsmaterial som Naturhistoriska riksmuseet erbjuder alla Sveriges klasser med fokus på grundskolan och gymnasiet.

Naturhistoriska riksmuseet är ett självklart besöksmål för skolklasser som vill lära sig i en kreativ och interaktiv miljö. Varje år tar museet emot över 60 000 skolever. Nu utvidgar museet sitt pedagogiska utbud och möter elever och lärare över hela landet direkt i klassrummet. Naturhistoriska riksmuseet gör denna satsning mot bakgrund av en ökad efterfrågan på lättanvänt lektionsmaterial med koppling till det centrala innehållet inom No-ämnena och hållbar utveckling i LGR11.

– I den digitala omställningen ser vi att det finns en ökad efterfrågan på lektionsmaterial som är färdigproducerat, digitalt och lättillgängligt, berättar Bengt Staf, chef för utbudsenheten.

Det digitala materialet som produceras ska kunna användas oberoende av ett besök på museet. Det kan vara lärarhandledning, texter, filmer eller interaktiva uppgifter.

– Vi har en stor expertkunskap och kommer bland annat att lägga upp filmer där museets forskare berättar om den senaste forskningen inom deras ämne, fortsätter Bengt Staf.

Materialet kommer att distribueras såväl på museets hemsida som på portalen lektion.se. Samarbetet med lektion.se är ett led i att öka tillgängligheten av museets material för skolor.