Nu arbetar vi tillsammans, men på distans!

Från och med onsdagen den 18 mars kommer Eslövs folkhögskola att vara stängd och all undervisning hålls på distans.

Nu arbetar vi tillsammans, men på distans! 1Samtliga lärare och deltagarcoacher kommer under veckan att kontakta deltagare på skolan för att handleda utifrån sina respektive ämnen och funktioner. Vårt nya sätt att undervisa påverkar inte deltagarnas CSN, så länge man följer den planerade distansundervisningen.

Kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kommer arbeta vidare fast via telefon, videomöten och mail.

För deltagare på skolan gäller det att hålla sig uppdaterad på skolans intranät, Schoolsoft. Läget förändras hela tiden och skolledningen lägger ut all information som rör de studerande där, först.

Det kommer att ta tid att ställa om undervisningen, men lärare och personal kraftsamlar för att den här situationen ska bli så bra som möjligt.