Ny lärarutbildning på Karlstads universitet

I höst startar Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet.

Ny lärarutbildning på Karlstads universitet 1Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden.

Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.

  • På Karlstads universitet gör vi den här satsningen för att skapa möjligheter för en ny målgrupp att nå lärarbehörighet, säger Nina Thelander, prodekan för Lärarutbildningsnämnden på Karlstads universitet. Regionen står inför stora rekryteringsbehov de närmaste åren och tillsammans med kommunerna försöker vi hitta fler möjligheter till att få fler utbildade lärare i Värmland.

Nära samverkan med Värmlands kommuner

Utbildningen genomförs i nära samverkan med flertalet av Värmlands kommuner. Som student på programmet tillhör hen en kommun som blir hens arbetsgivare under studietiden och där utförs den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen. Kommunerna tar i sin tur ett arbetsgivaransvar och betalar ut lön till studenterna under studietiden.

  • Det här är en möjlighet för oss som kommun i arbetet med att bredda vår rekrytering, säger Thomas Nilsson barn- och utbildningschef Grums kommun. Vi vill gärna nå ut till invånare som redan bor och verkar i vår kommun, som kanske har svårt att studera på annan ort och vill genomföra en akademisk utbildning.

En viktig aktör i utvecklingsarbetet har också varit Regionalt utvecklingscentrum (RUC), där utbildningen ses som en modell för utbyte, lärande skolor och lärarutbildning emellan.