Nynäshamns kommun väljer e-legitimationen Freja eID

IT-säkerhetsföretaget Verisec har i samarbete med integrationspartnern Tieto slutit avtal med Nynäshamns kommun som i och med detta kommer att lägga till e-legitimationen Freja eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster för medborgare och anställda.

Nynäshamns kommun väljer e-legitimationen Freja eID 1I takt med att allt fler områden digitaliseras, ökar också förväntningarna på kommunerna när det gäller digitala tjänster och kommunikation. I det digitaliseringsarbete som nu pågår för att öka tillgänglighet och effektivitet inom skola, vård, omsorg och andra kommunala ansvarsområden är säkerställda identiteter en central del.

Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer. Den högre nivån, Freja eID Plus, har godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Freja eID är därmed den enda mobila e-legitimationen som fyller alla krav för såväl privat användning för medborgare som för e-tjänstelegitimering för offentligt anställda.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”I takt med satsningar på digitalisering inom de kommunala verksamheterna ökar också verksamhetens beroende av att användarnas identitet kan säkerställas. Allt fler kommuner ser fördelarna med att erbjuda sina användare Freja eID+ som är statligt granskad och kvalitetsmärkt. Vi ser hur allt fler offentliga tjänster börjar ställa krav på kvalitetsmärket Svensk e-legitimation för åtkomst och med Freja eID får kommunerna en framtidssäkrad e-legitimation för såväl medborgare och skolelever som tjänsteutövare.”