Nytt beslut om fjärr- och distansundervisning inom vuxenutbildningen

Den 17 december 2020 fattade arbetsmarknadsnämnden beslut att förlänga tiden för att bedriva vuxenutbildningen i form av fjärr- och distansundervisning till den 31 januari 2021.

Nytt beslut om fjärr- och distansundervisning inom vuxenutbildningen

Nu förlängs tiden till den 6 april 2021.

Smittspridningen i Skåne är fortsatt på en hög nivå. Därför fattade arbetsmarknadsnämnden beslut att förlänga tiden ytterligare för fjärr- och distansundervisning inom vuxenutbildningen.

En succesiv återgång till undervisning på plats är planerad från den 1 mars. I första hand gäller det praktiska moment och elever som i övrigt är sårbara för distansundervisning.

– Även om vi kan se en positiv utveckling i smittspridningen de senaste veckorna så är den fortsatt på en hög nivå. Därför har vi fattat beslutet att förlänga tiden ytterligare, till den 6 april, säger Richard Lundberg, arbetsmarknadsnämndens ordförande.

– Vi fortsätter att göra allt vi kan för att stötta våra elever både i fjärr- och distansundervisningen och när det blir aktuellt med en återgång till undervisning på plats, säger Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör.