Nytt Podcastavsnitt: Trygghet i skolan – en förutsättning för lärande!

Ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott.

Nytt Podcastavsnitt: Trygghet i skolan - en förutsättning för lärande! 1Sedan decennier vet vi även att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön?

I det här avsnittet av Stiftelsen Tryggare Sveriges nya Podcast möter vi läraren och författaren Claes Jenninger som berättar om sina erfarenheter av frågor som rör brott och trygghet i skolan.

Medverkar gör även kriminologen Marika Johansson samt generalsekreteraren Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige i ett samtal om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i skolan. Programledare är Tom von Sivers.

Här är en länk till Podcasten: https://soundcloud.com/tryggaresverige/trygghet-i-skolan-en-forutsattning-for-larande