Pedagoger startar terminen med två av världens främsta skolutvecklare

IT-kanalen är inbjudan att bevaka nu på Tisdag den 16 augusti RFKL´s event i Kalmar.

Där TVÅ av världens främsta skolutvecklare, James Nottingham och Martin Renton, besöker Kalmar för att föreläsa om vad som krävs för att skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet.Kalmar_Slott_Aug2011

Drygt 600 pedagoger och skolledare från hela länet deltar på föreläsningen.

Föreläsarna, som båda har jobbat i flera länder med skolpedagogik och utvecklingsarbete, kommer under tisdagen att föreläsa om hur man motiverar elever till att utvecklas maximalt i skolan och vilka metoder som är framgångsrika. De kommer även att inspirera och visa hur en utvecklingsprocess planeras och arbetas fram.

Föreläsningen ingår i ett projekt som sträcker sig fram till juni 2018 och där såväl James Nottingham och Martin Renton återkommer till länet vid flera tillfällen. I arbetet ska flera insatser implementeras i skolan för att höja elevers motivation. Det övergripande projektet finansieras av Mönsterås kommun samt till vissa delar av Regionförbundet i Kalmar län.

Tid: Tisdagen den 16 augusti kl. 9.30 – 14.30
Plats: Kalmarsalen, Kalmar

RFKL – Regionförbundet Kalmars Län

Post Comment