Pedagogikcollege ska attrahera fler att vilja arbeta med barn

Det är brist på barnskötare och förskollärare.

Pedagogikcollege ska attrahera fler att vilja arbeta med barn 1
Anders Fajersson, rektor på Midsommarkransens gymnasieskola. Foto: Björn Tesch/BERG

För att attrahera flera unga till barn- och fritidsprogrammet tar nu Stockholms stad fram en ny yrkesgymnasial utbildning, där bland annat samverkan med universitet och garanterat jobb efter examen ska öka attraktionskraften.

Yrkesutbildningen går under namnet Pedagogikcollege och kommer att vara placerad på Midsommarkransens gymnasium med start hösten 2018. Samverkan med arbetsliv och forskning blir centrala delar i utformningen av den nya utbildningen.

Branschsamarbete rustar eleverna inför arbetslivet
Pedagogikcollege har ett nära samarbete med arbetsgivarsidan inom Stockholms Stad, vilket innebär att eleverna garanteras jobb i staden. Det finns även andra fördelar med ett bra och nära samarbete med branschen berättar Anders Fajersson, som är rektor på Midsommarkransens gymnasieskola:

– Utbildningen behöver motsvara branschens krav, både när det gäller innehåll och arbetssätt. Samarbetet med branschen kommer att bidra till det och samtidigt underlätta vid arbetsplatslärande, eftersom eleverna får vara på övningsförskolor med utbildade handledare som är väl insatta i utbildningen, säger Anders Fajersson.

Samverkan med högskolor och universitet ger en attraktiv läromiljö
För att kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet tar pedagogikcollege avstamp i pågående forskning och har upparbetade kontakter med Stockholms Universitet och Södertörns högskola.

– Våra yrkeslärare kommer att få fortbildning i pedagogiska ämnen, och vi kommer att kunna ge eleverna kunskap om aktuell forskning genom föreläsningar, berättar Anders Fajersson.

Yrkesexamen ger grundläggande högskolebehörighet
De som går ut Pedagogikcollege med godkänd yrkesexamen kommer att kunna börja arbeta direkt som barnskötare eller elevassistenter. Yrkesexamen ger också grundläggande behörighet till fortsatta högskolestudier på exempelvis förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.