Programmerings-SM för gymnasieelever i Lund den 3 februari

När man tävlar i programmering ställs man inför ett antal väldigt svåra problem, som ska hjälpas med sin egen och datorns kraft.

Programmerings-SM för gymnasieelever i Lund den 3 februari 1Första steget är oftast att försöka hitta på en smart algoritm för att hitta lösningen på problemet. Detta kan ofta göras med papper och penna för att enklare visualisera det man tänker. Därefter försöker deltagarna få över sina tankar i kod, som ska lösa problemet.

Tävlingen går till genom att alla elever har sina egna datorer där de skriver sin kod. När de tror sig ha löst ett problem laddar de upp koden till en rättningssida, Kattis, som rättar lösningen på några få sekunder. När rättningen är klar kommer svaret om uppgiften är löst eller inte – och hela världen kan följa resultaten minut för minut online. Det är en riktig publiksport alltså, och det kan stundtals bli väldigt spännande. Under den sista timmen av tävlingen fryser man resultattavlan för att ytterligare öka spänningen. Då kan man fortfarande se om lösningar skickas in, men inga resultat på uppgifterna visas.

Årets upplaga av tävlingen kommer gå av stapeln i V-huset i LTH’s lokaler i Lund. Tävlingen börjar kring 9 på söndagen 3/2 och varar i ca 5 timmar. Därefter har en vinnare korats! I tävlingen kommer drygt 30 gymnasieelever från hela landet att delta – alla dessa har kvalificerat sig via kval. Alla deltagarna är alltså extremt duktiga och det kommer bli en rafflande kamp in i det sista – det kan vi utlova!