Satsningen Vässa skolan formar framtidens skola i Hudiksvall

Under början av 2018 installerades sensorer på skolan i Hudiksvalls kommun för att mäta ljusförhållanden, ljudnivå, temperatur och luftkvalitet i två klassrum.

Satsningen Vässa skolan formar framtidens skola i Hudiksvall 1

Installationen är en första leverans i utvecklingsprojektet Vässa skolan som ska bidra till en förbättrad skolmiljö och ge de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande.

– Hela projektet utgår från behovsanalyser på tre olika skolor i Hudiksvalls kommun. Utifrån dessa skapar vi sedan tre så kallade ”verklighetslabb” som kommer att ändras under resans gång. Följforskningen av Högskolan i Gävle och skolans mobila team liksom utvärdering från lärare, elever och annan personal kommer att ligga till grund för de kontinuerliga förändringarna. Först ut är ett verklighetslabb på Östra skolan där man nu placerat ut sensorer, säger Anna Gustavsson, projektledare Fiber Optic Valley/RISE.

Satsningen Vässa skolan formar framtidens skola i Hudiksvall 2
En av de utplacerade sensorerna på Östra skolan i Hudiksvalls kommun.

Problem relaterade till inomhusklimatet som exempelvis allergier, huvudvärk, trötthet och besvär i ögon, näsa och hals förväntas hittas med hjälp av dessa sensorer.

– Inomhusklimatet är en viktig del av lärmiljön, eleverna ska ha studiero och trivsel. Möjligheterna är många med att placera sensorer i den dagliga verksamheten. Sensorerna kan ge information om vilka rum som är tillgängliga, hur många elever det finns i rummet, ljudnivå, temperatur, ljusförhållanden och vilken pedagogisk aktivitet som sker för att bara nämna några exempel, säger Christoffer Andresen, forskningsarkitekt RISE Acreo Netlab.