Skellefteåpedagoger föreläser om strategisk kompetensutveckling inom IKT på Skandinaviens största mötesplats för lärare

Tommy och Tobias föreläser på SETT under parollen strategisk kompetensutveckling inom IKT.

Tommy Lindmark är både rektor på Anderstorpgymnasiet och IT-strateg i Skellefteå Kommun samt delaktig i att utveckla IKT på gymnasiet i Skellefteå. Tobias Lundmark arbetar som lärare i SH, RE och IT-pedagog på Baldergymnasiet.

Skellefteåpedagoger föreläser om strategisk kompetensutveckling inom IKT på Skandinaviens största mötesplats för lärare 1
Tommy Lindmark och Tobias Lundmark föreläser tillsammans på SETT.

SETT är Skandinaviens största mässa och konferens om det moderna och innovativa lärandet och arrangeras för sjätte året i följd den 3–5 maj på Kistamässan i Stockholm. Här erbjuds inspiration och kunskap exempelvis kring hur skolan kan utnyttja digitaliseringen för att nå högre måluppfyllelse för alla elever. Bland de intressanta talarna finns Skellefteåpedagogerna Tommy Lindmark och Tobias Lundmark.

Så här beskriver pedagogerna sin föreläsning:

1-1 för elever, utbyggt nätverk och ny teknik i klassrummen. Men hur går man från teknik till pedagogik? I syfte att bättre utnyttja den teknik vi investerat i, höja lägstanivån och skapa en likvärdighet i personalens IKT-kunskaper har Skellefteå kommun under tre år haft en strategisk kompetensutveckling inom IKT. Vi har blandat kollegialt lärande med inköpta utbildare och gett stor frihet för personalen att själv styra över sin fortbildning. Resultatet är att vi tagit oss en bra bit på vägen från att fokusera på teknik till att skapa en delakultur där vi istället diskuterar IKT och pedagogik.

Läs mer om SETT