Skolan blir inte digital utan lärarna – Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag till digitaliseringsstrategi för skolan

Ambitionen i regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolan som presenterades idag är lovvärd men den måste bli mer konkret för att  kunna bli verklighet.

Skolan blir inte digital utan lärarna – Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag till digitaliseringsstrategi för skolan 1
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet

– Det här kommer inte en dag för tidigt! Vi lever i en digitaliserad värld och alla elever måste få utveckla sin digitala kompetens och sin förmåga att förstå sin omvärld. Detta är, precis som strategin slår fast, i grunden en demokratifråga. Men en strategi är inte självuppfyllande. Det krävs att både regeringen och skolhuvudmännen investerar i och prioriterar en digital skola, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Om digitaliseringsstrategin ska landa på ett bra sätt ute i verksamheterna måste lärares perspektiv och behov tas på stort allvar. Vi inväntar regeringens inbjudan att bidra i det arbetet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet välkomnar att regeringen sätter fokus på forskningen

– Vi behöver fler forskande lärare och fler forskningsmiljöer där nya digitala verktyg kan utvecklas, beprövas och anpassas till elevers och skolverksamhetens behov, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Det absolut viktigaste för att digitaliseringsarbetet i skolan ska bli framgångsrikt är att alla lärare får tillräcklig kompetensutveckling för att bemästra olika digitala verktyg och avgöra vilka pedagogiska metoder och verktyg som är lämpligast i varje situation, säger Johanna Jaara Åstrand.