Skolans utmaningar diskuteras av lärare i rundabordssamtal på SETT

Det talas på många håll om vikten att höja yrkesstatusen för lärare, om en hög arbetsbelastning och bristande likvärdighet.

Men lyssnar man på lärarna? Därför bjuder SETT och Lärarförbundet in politiker till att lyssna på lärarna vid ett rundabordssamtal den 3 maj på Skolans utmaningar diskuteras av lärare i rundabordssamtal på SETT 1Kistamässan där ovanstående ämnen kommer att diskuteras, och hur de kan lösas gemensamt. Nu är det Bottom Up!

Den 3 maj på SETT kommer Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand leda ett rundabordssamtal mellan lärare från förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola. Samtalet kommer att behandla ämnen som t ex likvärdighet, arbetsbelastning och status, allt inriktat på vad som måste åtgärdas idag för att skolan ska kunna bli den fantastiska skola och arbetsplats vi alla vill att den ska vara. Politiker på nationell och lokal nivå är inbjudna att lyssna och ställa frågor.

Medverkande lärare i samtalet är:
Peter Habbe, gymnasielärare, Nacka,
Mikael Bruer, lärare grundskola 7-9, Växjö
Ellinor Lundsten lärare grundskola 1-3, Järfälla
Mikael Andersson, lärare i fritidshem, Helsingborg
Jonas Monsén, specialpedagog gymnasiesärskola, Stockholm
Martina Lundström, förskollärare, Piteå
Carina Byström, grundskola 4-9, Stockholm