Skolon och lärresurstjänsten Learnify i samarbete

Skolon meddelar idag ett nytt samarbete med Learnify, vilket gör det möjligt att nå Learnifys tjänster med en och samma inloggning som de övriga verktygen i Skolons bibliotek.

IT-pedagogen.seSkolon blir även en digital resurs i Learnifys resursbibliotek, vilket möjliggör direktlänkning av digitalt skolmaterial i Skolon till uppgifter och läxor skapade i Learnify.

– Learnify är en uppskattad tjänst bland både lärare och elever. Samarbetet innebär enklare tillgång till Learnify, vilket är en central del för att förenkla användandet i klassrummet. Det blir även möjligt att länka till licensierade läromedel som finns i Skolon, direkt från skapade uppgifter i Learnify, säger Sebastian Matuska, partneransvarig på Skolon.

– Vi vill inleda ett samarbete med Skolon för vi ser en klar fördel att vara med i en oberoende distributionskanal för att enklare nå kommuner och skolor med vår tjänst. Våra användare kommer nu även att kunna hitta och länka till digitala resurser i Skolon, direkt inne i Learnify, oavsett vilket företag som står bakom. Detta är en klar fördel och underlättar för lärarna, säger Per Brahm, VD på Learnify.