Skärpta rutiner för tjänsteresor vid Malmö universitet

Risken för spridning av coronaviruset och covid-19 i samhället bedöms vara mycket hög, enligt Folkhälsomyndigheten.

Skärpta rutiner för tjänsteresor vid Malmö universitet 1Den nya bedömningen gör att Malmö universitet skärper rutinerna för tjänsteresor. Undervisning pågår som vanligt samtidigt som planering pågår för att använda digitala verktyg i större utsträckning.

Endast verksamhetskritiska tjänsteresor ska genomföras inom landet (undantag Skåne) och istället ska digital teknik användas i ökad grad. Inga tjänsteresor utanför Sverige.

Beslutet gäller under två veckor framåt eller till dess att nytt beslut fattas.

– Vi som universitet har ett arbetsmiljöansvar för våra medarbetare och studenter. Vår utgångspunkt är att bidra till att förhindra spridningen av coronaviruset, därför vidtar vi dessa försiktighetsåtgärder, säger Susanne Wallmark, universitetsdirektör.

Universitetsledningen följer utvecklingen noga, bedömningen och ambitionen är att verksamheten vid Malmö universitet ska bedrivas som vanligt så långt det är möjligt, med vissa reserestriktioner och begränsningar av möten och konferenser. Denna bedömning omprövas kontinuerligt. Undervisningen pågår som vanligt och planerar för att kunna använda de digitala verktygen i högre utsträckning.

Universitetsledningen beslutade tidigare att ställa in öppet hus som skulle ägt rum torsdagen den 12 mars. Arrangemanget riktar sig till alla som är intresserade av att studera vid universitetet.

– Det rör sig om ett arrangemang som är öppet för alla och där det inte sker någon registrering av besökare. Det innebär att vi inte har den överblick som skulle krävas vid eventuell smittspårning, säger Susanne Wallmark.