Skolstart för framtidens programmerare

Nu i augusti är det dags för skolstart över hela landet och många förväntansfulla elever möts upp på skolgården av deras lärare.

En stor nyhet för i år är att från och med hösten 2018 är det obligatoriskt att lära ut programmering i grundskolan. Det är den snabba digitaliseringen av samhället som nu har tvingat fram en ändring av grundskolans kursplan. Tanken bakom detta är inte att programmering skall bli ett eget ämne utan målet är att det ska vävas in i de andra ämnena för att på så sätt bli en naturlig del av elevernas vardag. Den här satsningen kommer med säkerhet betyda att många av de elever som nu börjar skolan kommer att bli ledande inom programmering när det är dags för dem att ge sig ut i yrkeslivet någon gång i framtiden.

Förenkla det abstrakta

Att programmera handlar om att förmå en maskin att utföra det man vill, vare sig det handlar om en dator, en telefon eller en robot. För att få maskinen att förstå vad som ska göras används olika typer av programmeringsspråk. Programmeringen kan ske på olika nivåer av abstraktion och i skolan handlar det om att bryta ner och göra det så lättförståeligt att till och med barn i förskoleåldern kan förstå vad det handlar om. Det kan göras med hjälp av till exempel rutmönster och symboler som till exempel att få en figur röra sig över ett rutmönster genom att skriva ner bokstäver och siffror som står i kanterna av rutmönstret. Detta görs i en viss ordning och man kan då få figuren att röra sig över rutmönstret i ett förutbestämt mönster.

Programmeringskurser online

Idag är det svårt att inte komma i kontakt med programmering vilken bransch man än befinner sig i. Det är därför mycket viktigt att vi i god tid ser till att förbereda dagens barn på att leva i ett digitaliserat samhälle. Lärare som behöver bättra på sina egna kunskaper för att lättare bemöta elevernas frågor kan dra nytta av att det finns ett flertal kurser i grundläggande programmering online. Många är dessutom helt gratis och tar bara några timmar att ta sig igenom. Ett av de populäraste alternativen är Code Academy som lär ut grunderna i flera av de mest använda språken som Java, PHP och HTML.

Framtidsyrke

Att behärska programmering är någonting som kommer att bli väldigt viktigt i framtiden i takt med att digitaliseringen brer ut sig. Det kommer att behövas både för vårt dagliga liv men kanske framför allt inom yrkeslivet. Programmerare blir en allt större del av företagens personalstyrka inom en mängd branscher. En stor marknad är casinobranschen online där programmering är en stor del av säkerhetsarbetet med sajterna. Säkerheten är prioriterad hos alla i casinobranschen eftersom de hanterar stora summor pengar. En av marknadsledarna, PokerStars Casino använder sig av avancerad teknik med lösenord och RSA tokens för att hålla en hög nivå av säkerhet på deras sajt. Säkerheten måste hela tiden förbättras och hållas uppdaterad vilket ger programmerare en viktig roll i denna bransch. 

Näthandeln växer

En annan bransch som har stort behov av duktiga programmerare är den ständigt växande näthandeln. De behöver inte bara programmerare till att utveckla användarvänliga nätbutiker utan även till att kunna erbjuda säkra betallösningar. Näthandeln växer mycket starkt och den förutspås att fortsätta att öka kraftigt i framtiden. Enligt rapporten Handelns betydelse då, nu och i framtiden från Handelns ekonomiska råd från 2017 kommer den fysiska handeln helt avstanna i tillväxt runt 2025 samtidigt som näthandeln kommer att fortsätta att växa. Den spår att näthandeln då kommer att stå för upp till 75 procent av all handel. För att näthandeln ska kunna fortsätta att konkurrera med den fysiska handeln krävs att deras sajter är både användarvänliga och håller en hög säkerhet. Till båda områdena behövs skickliga programmerare med känsla för just sitt specialområde. En nätbutik till exempel hanterar dels en stor del personuppgifter som ej får hamna på avvägar, samt att det även sker en stor mängd ekonomiska transaktioner där känsliga uppgifter som kortnummer inte får hamna i orätta händer.

Digitala betallösningar

I takt med att näthandeln växer tillkommer även ständigt nya betalningslösningar för att göra det både smidigt och säkert att betala för varor digitalt. Företag som PayPal och Swish har snabbt blivit stora namn inom online betalningar. Dessa företag kräver också så klart en stor mängd programmerare som jobbar både på att göra det smidigt och enkelt för kunder att använda deras tjänster men också att hålla säkerheten på topp. De stora kreditkortsbolagen som Mastercard och Visa erbjuder ofta betalsystem med en extra kontroll för varje transaktion, ofta med hjälp av BankID.

Användning av appar ökar

Utvecklingen går allt mer mot att anpassas för att användas på mobila enheter vilket öppnar upp för ytterligare en bransch som formligen skriker efter programmerare, app-industrin. Sen de smarta telefonerna gjorde sitt intåg har mobilsurfandet ökat lavinartat och idag finns det appar till det mesta för våra dagliga tjänster som nyheter och tv-tablå. Många myndigheter har gjort det möjligt för invånarna att utnyttja deras tjänster via mobilen. När myndigheter som till exempel Försäkringskassan ska hantera sina användares uppgifter online krävs rigorösa säkerhetssystem skapade av specialiserade programmerare som också ser till att de ständigt hålls uppdaterade för att förhindra intrång.

Jämna ut de digitala kunskaperna

Att lära sig dataprogrammering kan låta som ett tungt och komplext ämne med tjocka böcker fulla av siffror och koder. Realiteten är att programmering till mindre barn naturligtvis inte kan bedrivas på det sättet. Istället närmar sig eleverna ämnet på ett enkelt och lekfullt sätt. Idag ser det mycket olika ut vilken typ av digitala erfarenheter eleverna har med sig hemifrån. En del är vana användare av både surfplattor och telefoner medan andra kanske inte riktigt har haft den möjligheten. En viktig tanke med den nya kursplanen är att jämna ut olikheterna i digitala kunskaper hos eleverna. Genom att skolan lär ut programmering och erbjuder eleverna att använda digitala hjälpmedel regelbundet kommer det ge alla elever en bra grund att stå på. Ingen kommer att stå helt utan erfarenhet från den digitala världen.

Digitaliserad värld

Den värld vi lever i blir allt mer digitaliserad. Idag är det inte bara inom vissa yrken som det krävs datakunskaper utan det behövs även grundläggande datakunskaper inom 90 procent av samtliga yrken och därmed är det viktigt att börja i tid. För de mindre barnen i förskoleklass eller på lågstadiet innebär programmering inte att sitta vid en dator och lära sig olika kodspråk, utan det handlar mer om att ge barnen en allmän förståelse av hur datorer och digital teknik fungerar. Genom att lägga in ett digitalt tänkande inom andra ämnen som lärs ut kommer det ge barnen en naturlig förståelse för det digitala.

Rusta samhället digitalt

Idag blir det allt mer vanligt att använda sig av digital teknik i många av våra vardagssysslor. Till exempel beställa mat på en restaurang, betala räkningar och boka in läkarbesök. Även att handla på matbutiken eller att använda bilen blir alltmer präglat av digitala lösningar som skall underlätta. Det är idag en stor skillnad mellan de elever som fått med sig denna vana av digital teknik hemifrån vs de som inte har den. Att grundskolan nu kommer att jämna ut dessa nivåer är en fråga om jämställdhet men också en metod för att rusta hela samhället för den digitala framtiden.

Storbritannien först

Att tidigt väcka intresset för programmering är också viktigt för Sveriges näringsliv. Idag beräknar man att det saknas runt 30 000 programmerare i landet. Om ett par år befarar man att den siffran har fördubblats. Inom hela EU kommer det att saknas 1 000 000 programmerare år 2020. Med ett sådant enormt underskott är det helt klart förståeligt att allt fler länder inom EU nu inkluderar programmering i schemat i grundskolan. Först ut var Storbritannien som införde programmering som obligatorisk redan 2014. Våra grannländer Norge och Danmark har sedan ett par år infört försök med att erbjuda programmering som tillval för högstadieelever och Sverige väljer alltså att ta steget längre genom att föra in tydliga riktlinjer i läroplanen för hur programmering och digital teknik ska läras ut till alla elever. Detta år är det framtidens programmerare som vi ser gå till skolstarten.