Skövdeprofessor en av talarna under Internetdagarna

Internetdagarna drar årligen tusentals deltagare till evenemanget i Stockholm.

Skövdeprofessor en av talarna under Internetdagarna 1
Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde är en av talarna under Internetdagarna. Foto: Högskolan i Skövde

I år arrangeras konferensen 23-24 november och hålls, inte helt överraskande, endast online. Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde är en av talarna den 24 november.

Internetdagarna arrangeras årligen av Internetstiftelsen och är, enligt dem själva ”Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet.” I år hålls konferensen helt digitalt och delas in i olika tematiska spår. Ett av spåren är “Öppna teknologier – framtiden för offentlig sektor”, som arrangeras under hela dagen 24 november. Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde och expert på öppen programvara, är en av talarna.

– Det känns mycket angeläget att under Internetdagarna uppmärksamma viktiga resultat från vår forskning som har stor samhällsrelevans, säger Björn Lundell.

Många organisationer har rum för utveckling

Björn Lundells presentation “Hur kan öppenhet nyttjas för att undvika oönskad inlåsning i molntjänster?” sänds klockan 15:35-16:15. Under föredraget kommer Björn Lundell att berätta om de tekniska, juridiska, ekonomiska, organisatoriska och samhälleliga utmaningar som beslutsfattare behöver beakta inför anskaffning och användning av programvara som tjänst. Speciellt då det är fråga om molntjänster från globala leverantörer.

– Datasuveränitet och en god förvaltning förutsätter användning av öppna standarder som har implementerats i öppen programvara. Utifrån många års forskning inom området kan vi konstatera att det finns betydande förbättringspotential i ett stort antal organisationer. Tyvärr visar vår forskning att många myndigheter saknar tillgång till alla nödvändiga licenser för att kunna förvalta sina handlingar och i många fall har de inte ens tillgång till alla avtalsvillkor de är bundna av, säger Björn Lundell.

Direkt efter presentationen hålls en paneldiskussion med reflektioner, reaktioner och diskussioner om det som behandlats under dagen. I panelen ingår, förutom Björn Lundell, bland annat Fredrik Svensson, affärsutvecklingsansvarig på Redpill Linpro, samt Hillar Loor, VD och grundare vid imCode. Diskussionen leds av Beata Wickbom, digital strateg och professionell moderator.