Södertörns högskola får tillstånd för ett nytt forskarutbildningsområde

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskap.

Södertörns högskola får tillstånd för ett nytt forskarutbildningsområde 1

Södertörns högskola har sedan 2010 haft fyra forskarutbildningsområden: Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier och Politik, ekonomi och samhällets organisering. Den 29 december ansökte högskolan om examensrättigheter i ännu ett område, utbildningsvetenskap. Nu har UKÄ genomfört en utredning och tog sitt beslut den 25 oktober, Södertörns högskola ska få tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom utbildningsvetenskap.

– Beslutet betyder mycket för Södertörns högskola, vi får fler och fler tillstånd och det är alldeles lysande förstås. Just det här tillståndet är väldigt bra för lärarutbildningen eftersom att de får forskarförankring i det nya utbildningsvetenskapliga området. Det är också bakgrunden till att vi ansökte om examenstillståndet, säger Kerstin Cassel, prorektor med ansvar för forskarutbildningsfrågor.

Beslutet i sin helhet kan läsas på UKÄ:s hemsida.