Steningehöjdens skola uppmärksammas för innovativt lärande

Steningehöjdens skola i Sigtuna kommun hyllas för sitt framgångsrika arbete med digitala verktyg i undervisningen och för att främja elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och kritiska tänkande.

Steningehöjdens skola uppmärksammas för innovativt lärande 1
Lusten att lära ökar när tekniken kan erbjuda anpassad undervisning efter varje elevs behov. Här en av eleverna på Steningshöjdens skola.

Det är den stora dator- och elektronikjätten Apple som utnämnt Steningehöjdens skola till en så kallad Apple distinguished school.

De skolor som blir utsedda till Apple distinguished school är skolor som Apple bedömer står för innovation, ledarskap och förstklassig utbildning och som använder digitala verktyg för att främja kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande. Skolorna som blir utvalda visar prov på innovativ teknikanvändning inom lärande, undervisning och skolmiljö, och kan uppvisa resultat i form av dokumenterade akademiska bedrifter.
“Kvalitetsstämpeln” gäller för 2018-2021.

– På Steningehöjdens skola strävar vi efter att öka elevernas medvetenhet kring sin egen måluppfyllelse och kunskapsutveckling. Vi är en skola som utbildar för framtiden. De digitala verktygen stödjer och stärker elevernas lärande utifrån varje elevs olika behov och förutsättningar. Det digitala arbetet på skolan skapar ett lustfyllt och motiverande lärande bland våra elever, säger Camilla Bruno, verksamhetsledare på Steningehöjdens skola.

Steningehöjdens skola har fem digitala ledord: motivation, anpassning, kommunikation, kreativitet och samarbete.

Den 28 mars kl. 12.30 tilldelas Steningehöjdens skola utmärkelsen av Apple. Ceremonin hålls i Steningehöjdens idrottshall och elevrådet är konferencierer.