Stort jubileumsfirande när lärarutbildningen fyller 110 år

Lärare har utbildats i Luleå i 110 år. 7-9 juni uppmärksammas detta med ett stort jubileumsfirande, med bland annat afterwork, debatter och spännande samtal.

Stort jubileumsfirande när lärarutbildningen fyller 110 år 1– Vi har en lång tradition av att utbilda lärare i Luleå och på Luleå tekniska universitet och det är något vi är stolta över. Vi knyter an till vår historia, samtidigt som vi fortsätter att utbilda nya generationer lärare, säger Caroline Graeske, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Hösten 1907 startade folkskoleseminariet med 18 manliga studenter i provisoriska lokaler i centrala Luleå. Till seminariet hörde även en övningsskola. Två år senare påbörjades byggandet av lokalerna på Östermalm, där seminariet huserade från 1911 fram till 1987.

Från hösten 1919 fick även kvinnor söka till utbildningen och seminariet blev Sveriges första och enda samseminarium fram till år 1936. Utbildningen väckte stor uppmärksamhet nationellt och sågs av många som ett vågat experiment.

På Luleå tekniska universitet har lärare utbildats sedan 1977. I dag antar lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet cirka 300 lärarstudenter årligen inom programmen för förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

– Lärarutbildningen var en av de första högre utbildningarna i Luleå. Nu, med 110-årsjubileet, vill vi både visa upp den långa historien och den verksamhet vi bedriver i dag, för att lyfta betydelsen av en god lärarutbildning och en välfungerande skola. Att utbilda nya lärare har en avgörande betydelse för framtiden, säger Caroline Graeske, biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer här.