Studiestöd på arabiska i Gleerups digitala läromedel – stöd till nyanlända elever

Antalet nyanlända elever är rekordhögt i skolor runt om i landet. Med detta kommer stora utmaningar, inte minst i situationer med flera olika språk i samma klassrum.

Nu finns den populära serien Utkik i SO 7-9 med studiestöd på arabiska både för digitala läromedel och tryckta böcker.gleerups

Utkik är det mest använda läromedlet i SO på högstadiet i svenska skolor. Nu finns ett studiestöd på arabiska till Utkik i SO 7-9 som riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är framtaget i samarbete med ILT Inläsningstjänst.

– Vi är mycket glada över att nu kunna erbjuda Utkik med stöd på arabiska, det har varit efterfrågat länge, säger Maud Ejenstam, Affärsområdeschef Grundskola, Gleerups.

Sammanfattning på arabiska
I Gleerups digitala läromedel kan man sedan tidigare få texten uppläst via talsyntes, en funktion som underlättar inte minst för elever som inte har svenska som modersmål. Nu finns dessutom en pedagogisk förklaring av innehållet på arabiska, stycke för stycke, inläst i Utkik SO 7-9. Det innebär att hela läromedlets innehåll, begrepp och skeenden förklaras på elevens modersmål.

– Genom att aktivt lyssna på det egna modersmålets pedagogiska förklaringar av den svenska texten får eleven snabbare tillgång till innehållet i boken. Därmed ökar chanserna att nå kunskapskraven inom rimlig tid, säger Malin Fogelström, pedagogisk produktchef på ILT Inläsningstjänst.

Kan lyssna hur ofta man vill
Möjligheten att lyssna hur ofta och när man vill, både via talsyntesen och på den arabiska sammanfattningen, ökar förståelsen och inlärningen och utvecklar språket. I de digitala läromedlen är studiestödet kopplat till alla rubriker, faktarutor och frågor.

– Vi ser en stor fördel med att studiestödet finns på rätt ställe i våra digitala läromedel. Sedan är det också en fördel att materialet är lättillgängligt vilket även ger föräldrar möjlighet att följa sitt barns undervisning, säger Maud Ejenstam.

För de som använder Utkik-serien i tryckt version finns studiestödet på modersmålet hos ILT Inläsningstjänst.

Digitala läromedel stor hjälp för nyanlända elever
Redan tidigare har Gleerups digitala läromedel visat sig vara ett stort stöd för nyanlända elever. Funktioner som inbyggd översättning, talsyntes, filmer, bilder och frågor efter kapitlet har varit en stor hjälp för nyanlända elever som snabbt behöver lära sig svenska för att sedan kunna slussas ut till vanliga klasser.

– Vi vet att elever uppskattar att kunna lyssna på texten och lär sig bättre när de både ser en text och hör den. Vi är säkra på att studiestödet via ILT Inläsningstjänst kommer vara ett värdefullt komplement till Utkik, avslutar Maud Ejenstam.

Post Comment