Sundsvalls näringslivsaktörer går samman för att lösa programmeringsbristen

Bristen på programmerare bromsar tillväxten hos många företag, därför drar utbildningsföretaget Academy igång en intensivutbildning i Sundsvall där 15 deltagare ska omskolas till programmerare på tolv veckor.

Med i satsningen är det snabbväxande konsultbolaget Consid. ”Denna investering går väl i linje med våra fortlöpande initiativ till att motverka kompetensbristen i branschen”, säger Kristoffer Nilsson, försäljningsansvarig för Consid Sundsvall.

År 2022 kommer det enligt IT & Telekomföretagen att saknas 70 000 experter inom den digitala sektorn. Bristen på programmerare bromsar tillväxten hos många företag. Efter dialoger med företag i Sundsvall startar därför Academy en intensivutbildning på orten där 15 deltagare på tolv veckor kommer att omskolas till systemutvecklare inom programmeringsspråket Java.

Utbildningen följer konceptet Accelerated Learning som bygger på hjärnforskning och som i korthet går ut på praktisk tillämpning, konstant feedback och riktigt intensivt tempo. Under utbildningen får konsulterna 500 kodtimmar, vilket är lika mycket som en traditionell IT-utbildning på universitet. Det snabbväxande konsultbolaget Consid är ett av företagen som är med i Academys satsning.

Micael Holmström, VD på Academy, kommenterar samarbetet:

– Det är väldigt kul att Consid är med på den här satsningen och precis som vi tar ansvar för att göra något åt kompetensbristen inom IT i regionen, istället för att endast rekrytera från konkurrenter så fyller vi på med ny kompetens. Vår rekryteringsprocess in till utbildningen bygger på urvalstester som mäter kognitiv förmåga och motivation, på så vis möjliggör vi för en bredare målgrupp att ta sig in i IT-branschen. Det märks att även Consid värdesätter individers potential och drivkraft, än enbart gamla meriter och betyg.

Consid är en proaktiv aktör i IT-branschen som genom ett flertal initiativ arbetar för en sund digital sektor.

Genom sitt kvinnliga nätverk Q Rendezvous arbetar de för mångfald och med programmeringsnätverk, kod-kvällar och studentevenemang vill företaget locka fler till en yrkesinriktning inom IT.

– Kompetensbristen inom IT fortsätter att öka vilket kräver långsiktiga lösningar, men också snabba åtgärder, därför ser vi med spänning fram emot att stötta Academys intensivutbildning. Denna investering går väl i linje med våra initiativ till att motverka kompetensbristen i branschen, säger Kristoffer Nilsson, försäljningsansvarig för Consid Sundsvall.

Under intensivutbildningen är det främst inom programspråket Java studenterna utbildas inom.

– Vi har på vårt Academy Campus i Stockholm utbildat nästan 400 konsulter inom bland annat Java och C#.NET, där företag från regionen tidigare tagit in konsulter från programmen. När vi undersökte marknaden i Sundsvall var behovet av kompetens inom Java störst och därför börjar vi med en Java utbildning. Målsättningen är fler lokala program inom fler områden, säger Holmström.